Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Werkfit trajecten

We bereiden mensen met een GGZ achtergrond (in het bijzonder met diagnose Autisme Spectrum Stoornis en/of ADHD) voor op werk door middel van trainingen voor sociaal-maatschappelijk herstel en begeleiding bij vrijwilligerswerk. Onze klanten brengen daarna hun specifieke talenten gericht in de praktijk als vrijwilliger. Zij wennen aan dagritme, krijgen een realistisch inzicht in hun eigen, persoonlijke meerwaarde, verbeteren sociale vaardigheden en leren om goed samen te werken met anderen. We werken aan sociaal-maatschappelijk herstel, verkleinen zelf-stigma en verbeteren het zelfvertrouwen.

We beginnen met individueel voor de klant in kaart te brengen wat er nodig is op alle levensgebieden. Met vrijwilligerswerk kan de klant zijn talenten verder ontwikkelen, vaardigheden in de praktijk brengen en ervaren hoe hij persoonlijk het verschil in de levens van andere mensen maakt, voor zowel lotgenoten en betrokkenen als voor de mensen in de (werk-) omgeving. De klant leert welke werkzaamheden passen bij diens persoonlijke eigenschappen, leert grenzen herkennen, respecteren en aangeven en wat hij nodig heeft om gezond te blijven in een werkomgeving. Zo werken onze klanten aan hun sociaal-maatschappelijk herstel.

NLP geschoolde begeleiders houden toezicht over het geheel en bieden een per klant van tevoren bepaald aantal uren persoonlijk gerichte individuele coaching. We hebben coaches met vooral (ervarings-) deskundigheid wat betreft ADHD en ASS, maar ook betreffende stemmingsproblemen en eetproblemen. Aan de stichting is een budgetcoach en een voedingsdeskundige verbonden met een specialisme in GGZ problematiek.

Instrumenten die worden gebruikt, zijn de Participatieladder, de training "Herstellen doe je Zelf" (Kenniscentrum Phrenos), groepstrainingen en individuele coaching. De gebruikte participatie methodiek is (persoonlijk en sociaal-maatschappelijk) herstelgericht en op basis van een integrale visie op gezondheidszorg, ervaringsdeskundigheid en NLP.

We krijgen samen met de klant helder inzicht in de samenhang van belemmerende factoren als bijvoorbeeld familieomstandigheden, sociale problemen, lichamelijke klachten, psychische klachten, medicatiegebruik, financiële problemen en juridische problemen. We formuleren tevens een advies voor een zo accuraat mogelijke oplossing van deze belemmeringen.

Voor mensen die vanwege psychische klachten in een sociaal isolement zijn terechtgekomen (meetinstrument participatieladder), zetten we de groepstraining "Herstellen doe je Zelf" in (levering van materialen en kwaliteitsbewaking door Kenniscentrum Phrenos). In deze training geeft de klant diens geschiedenis van mentale klachten en ervaringen in de GGZ een plekje en richt zich op de toekomst, waarbij eigen wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht. We stimuleren de klant om weer mee te doen in de maatschappij en geven hier tips voor. Voor de klant wordt tevens door het volgen van de training helder wat diens specifieke, persoonlijke eigenschappen zijn en hoe deze ingezet kunnen worden op een gezonde manier bij activiteiten.

Een nieuwe specialisatie, die we inzetten, is systemisch werk voor inzicht in problemen met sociale interactie. Daarnaast zijn we ons verder aan het ontwikkelen inzake methodes voor maatschappelijke participatie, passend in het "Coronatijdperk", oftewel "het nieuwe normaal" en de "ander-halve-meter-maatschappij". We gaan meer digitaal werken, waarbij we de privacy zullen waarborgen en met schermen, die besmetting met het COVID-19 virus voorkomen.

Onze eigen methodiek, de BAB methode, is vrij gebaseerd op de werkwijze van “Herstellen doe je Zelf” en we gebruiken het kernkwaliteiten kwadrant voor een objectief zelfinzicht. We benaderen en begeleiden klanten op basis van NLP technieken. Deze worden tevens ingezet in de begeleiding bij het vrijwilligerswerk, waarbij de klant leert samenwerken met collega’s en individueel taken uitvoeren en afronden.

We organiseren assertiviteitstrainingen en sollicitatietrainingen in groepsverband. Bij deze trainingen oefent de klant en leert NLP technieken succesvol in te zetten in zowel persoonlijk als zakelijk contact. De coaches passen hierbij ook hun ervaringsdeskundigheid op het gebied van ADHD en ASS toe.

Heb je belangstelling om een klant door te verwijzen naar Stichting BAB, neem contact op met projectleider Margriet Pakvis- van As

E-mail: margriet.pakvis@stichting-bab.nl 

Telefoonnummer: 06 36 159 154

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map