Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Mensen van BAB

Bestuur

Voorzitter R. Buurke (Den Haag) is jurist en heeft sinds maart 2020 de positie van voorzitter voor Stichting BAB overgenomen van Nico van de Wetering.

Secretaris I.M. van de Vooren (Den Haag) is bij de oprichting van Stichting BAB aangesteld als secretaris. Inge zet zich in voor cliëntenbelangen in Den Haag en heeft ervaring (als betrokkene) met ADHD en ASS.

Penningmeester M. Pakvis-van As is onze penningmeester. Zij is tevens mede-oprichter van de stichting.

Management

(Vrijwillig) projectleider reïntegratie Margriet Pakvis- van As ('s-Gravenzande) is de andere oprichter van Stichting BAB. Margriet is ook penningmeester van het bestuur en stafmedewerker. Zij onderhoud het contact met samenwerkingspartners, vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe en bewaakt de uitvoering van het beleid. Margriet is tevens contactpersoon voor UWV en de mensen die een re-integratietraject bij Stichting BAB volgen. 


Margriet bewaakt samen met Peter het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting. Zij is op de achtergrond de creatieve drijvende kracht achter de stichting.

P.J. Pakvis ('s-Gravenzande) bewaakt als mede-oprichter van Stichting BAB het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting, houdt overzicht over het geheel van de werkzaamheden, coördineert deze en rapporteert aan het bestuur. Vanuit zijn functie neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen. Peter is ook coördinator van de re-integratiewerkzaamheden.

Alle bestuursfuncties en managementfuncties worden op vrijwillige basis vervuld.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map