Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Jaarverslag 2021

In december 2020 raakten Peter en Margriet Pakvis besmet met het coronavirus. Peter kwam op de IC terecht en moest vechten voor zijn leven. Maanden later waren beiden nog niet er helemaal bovenop. Peter ging direct naar fysiotherapie om weer op kracht te komen. Margriet bleek last te hebben van het Post Covid Syndroom en moest ook revalideren. Zij hield ondertussen de re-integratiewerkzaamheden draaiende en nam de start van alle nieuwe trajecten op zich. De twee aanjagers van Stichting BAB vochten zich terug, begonnen hun eigen onderneming, kregen een coronakrediet en namen medewerker Roy van Eijk en vrijwilliger Jolanda Boers mee als administratief medewerker en coach. Voor de stichting bleef het team actief voor Open Info Desk gesprekken en het afbouwen van de lopende trajecten. 

Pakvis & van As bv nam één voor één de grootste verantwoordelijkheden op zich. We waren met z'n allen hoopvol omdat het vaccinatieprogramma gestart was. Echter kwam er toch weer een coronagolf in juni en werd er een lockdown ingesteld. In het najaar kwam het virus ook weer op met nieuwe varianten en uiteindelijk in december de ontzettend besmettelijke, maar mildere Omikron variant. Meerdere cliënten raakten besmet, Peter en Margriet beleefden hun tweede besmetting nog met de Delta variant en Jolanda Boers kreeg de Omikron variant in december waar ze behoorlijk ziek van werd. Zo gingen we met z'n allen in de lappenmand het nieuwe jaar in.

Jaarrekening 2021

Banksaldo 1-1-2021


 €               67,99
Inkomsten 2021Inkomstenpost

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal 2021


Inkomsten uit werkzaamheden 

 €   10.821,00

 €      4.160,00

 €    8.576,00

 €      9.200,00

 €        32.757,00


Donaties 

 €                  -  

 €      7.500,00

 €       530,00

 €       1.250,00

 €          9.280,00


Inkomsten boekverkoop 

 €                  -  

 €                   -  

 €                 -  

 €               3,95

 €                3,95


Loonkostensubsidies 

 €                  -  

 €      1.561,00

 €                 -  

 €                    -  

 €          1.561,00


Totaal inkomsten 2021 


 €         43.601,95
Uitgaven   2021Uitgavenpost

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal 2020


Administratieve kosten 

 €           70,43

 €            14,40

 €          12,48

 €           228,36

 €             325,67


Bankkosten 

 €           33,90

 €            34,20

 €          34,20

 €             34,20

 €             136,50


Belastingen 

 €                  -  

 €         269,16

 €          93,50

 €                    -  

 €             362,66


Communicatie en promotie 

 €           155,99

 €                   -  

 €          78,37

 €           141,57

 €             375,93


Kosten werkruimte 

 €     3.315,00

 €      4.420,00

 €    1.105,00

 €       2.210,00

 €        11.050,00


Inhuren derden

 €     3.831,70

 €      5.284,24

 €    6.970,26

 €       5.871,20

 €        21.957,40


Koffie/ thee/ enz

 €         321,73

 €         325,96

 €       477,87

 €           298,63

 €          1.424,19


Personeelskosten

 €     1.435,51

 €      1.131,80

 €       148,84

 €                    -  

 €          2.716,15


Projectkosten coronaveilige ruimte

 €         640,00

 €                   -  

 €                 -  

 €                    -  

 €             640,00


Rente over leningen

 €           60,00

 €            40,03

 €                 -  

 €                    -  

 €             100,03


Terugbetaling leningen

 €         560,00

 €         250,00

 €                 -  

 €                    -  

 €             810,00


Onkosten en vergoedingen

 €           90,00

 €         127,92

 €          58,62

 €             83,84

 €             360,38


Verzekeringen

 €         212,77

 €         227,76

 €       227,76

 €           227,76

 €           896,05


Totaal uitgaven 2021


 €         41.154,96
Saldo 31-12-2021


 €          2.514,98
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map