Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Jaarverslag 2020

In 2020 brak een pandemie uit en dat heeft ook gevolgen gehad voor onze stichting. In maart kwamen we thuis te zitten in de eerste (intelligente) lockdown. We waren erdoor overweldigd, flink onder de indruk. Vanaf dat moment ging contact anders, moesten we ook anders gaan werken.

Allereerst kwamen Peter en Margriet Pakvis op het idee om blogs te gaan schrijven over hoe we dit alles beleefden, over "het nieuwe normaal". Margriet deed een oproep en er meldden zich heel wat mensen aan om blogs te schrijven. We hebben met onze gelegenheidsredactie een mooie serie kunnen creëren en presenteren. Later in het jaar hebben we het grootste deel van de verhalen gepubliceerd in een boek: Buitengewoon Actieve Breinen in de coronacrisis (hier te koop).

De gevolgen voor de re-integratietrajecten waren ook groot. Trajecten werden negatief afgesloten omdat mensen geen vrijwilligerswerk konden doen. Ook werden trajecten vertraagd gestart en mochten langer duren. Dit had gevolgen voor onze cliënten, maar ook voor onze eigen financiële situatie. Het aantal medewerkers van de stichting daalde voor het eerst, naar 8. We hebben door de lockdowns ook minder Open info Desk gesprekken gehad dan anders.

Fonds 1818 kwam ons te hulp met een gift om een grotere groepsruimte te realiseren en een extra deur te plaatsen in de al bestaande aparte kamer. Daardoor konden we wel coronaveilig werken. Het eind van 2020 zag het er echter somber uit voor onze stichting. We keken reikhalzend uit naar de vaccinaties die ons weer onze vrijheid zouden teruggeven.

Jaarrekening 2020
Banksaldo   1-1-2020


 €          32,10
Inkomsten   2020Inkomstenpost

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal 2020


 Inkomsten werkzaamheden 

 €  10.416,00

 €    4.706,00

 €    2.886,00

 €  10.840,00

 €      28.848,00


 Loonkostensubsidies 

 €     4.335,01

 €      3.881,25

 €      6.850,27

 €      2.602,18

 €      17.668,71


 Donaties 

 €          81,40

 €            1,99

 €         100,00

 €          150,00

 €            333,39


 Inkomsten boekverkoop 

 €                 -  

 €         11,74

 €                -  

 €            23,90

 €              35,64


 Donaties Project coronavrije ruimte 

 €                 -  

 €       484,50

 €      3.025,00

 €          205,00

 €        3.714,50


 WOW Coronahulp 

 €                 -  

 €    3.016,00

 €      4.872,00

 €                 -  

 €        7.888,00


 Totaal inkomsten 2020 

 

 €  58.488,24
Uitgaven   2020Uitgavenpost

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal 2020


 Personeelskosten - salarissen, pensioenen,   arbo enz 

 €     6.144,05

 €      6.316,03

 €      9.419,19

 €      6.794,62

 €      28.673,89


 Gebruikerskosten locaties 

 €     2.547,40

 €      1.105,00

 €      3.315,00

 €      3.315,00

 €      10.282,40


 Belastingen 

 €     2.129,00

 €      2.643,74

 €           93,50

 €                 -  

 €        4.866,24


 Inhuren derden 

 €        701,13

 €         233,26

 €         348,69

 €      1.102,03

 €        2.385,11


 Terugbetalen leningen 

 €        150,00

 €         300,00

 €      1.000,00

 €          550,00

 €        2.000,00


 Koffie en thee enz. 

 €        502,71

 €         291,60

 €         473,23

 €          319,66

 €        1.587,20


 Vergoedingen en onkosten vrijwilligers 

 €        319,96

 €         466,83

 €           58,90

 €          113,14

 €            958,83


 Verzekeringen 

 €        229,05

 €         229,05

 €         229,05

 €          229,05

 €            916,20


 Inventaris en kantoorkosten 

 €          96,99

 €         244,62

 €         479,80

 €          129,11

 €            950,52


 Administratieve kosten 

 €          102,25

 €           91,96

 €         373,89

 €          139,95

 €            708,05


 Promotie 

 €            45,31

 €           85,00

 €           12,75

 €          151,29

 €            294,35


 Bankkosten 

 €            33,00

 €           33,75

 €           33,75

 €            33,90

 €            134,40


 Communicatie 

 €            91,05

 €              8,07

 €                -  

 €                 -  

 €              99,12


 Rente op leningen 

 €            37,50

 €                -  

 €                -  

 €                 -  

 €              37,50


 Projectkosten Corona veilige ruimte 

 €                 -  

 €       498,54

 €    3.100,00

 €          960,00

 €        4.558,54


Totaal   uitgaven 2020


 €  58.452,35
Saldo   31-12-2020


 €          67,99 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map