Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarverslag

Start van BAB Lab

We begonnen in 2018 met een subsidie van de Gemeente Den Haag voor Project “BAB Lab”, de eerste fase, waarbij we 24 mensen een training gaven om geactiveerd te worden, om op te klimmen van trede 1 of 2 van de participatieladder naar trede 3 of 4. In de praktijk betekende dit dat we mensen met hun hoofd uit de GGZ haalden en hen weer midden in hun eigen leven zetten met “Herstellen doe je Zelf”, een training ontwikkeld door GGZ ervaringsdeskundigen en behandelaren. Tussen september en december 2018 heeft Margriet Pakvis drie groepen twaalf weken lang begeleid, samen met een ADHD en autisme coach voor de borging.

We moesten voor het verkrijgen van subsidie van de gemeente Den Haag beloven om niet alle mensen binnen het project vrijwilliger bij onze eigen stichting te laten worden. En dat bleek wijs te zijn. Mensen hebben zo hun eigen wensen en kiezen hun eigen passende omgeving waar zij weer midden in de maatschappij willen staan. We zijn trots op de resultaten. Zie de eindverantwoording van het Project BAB Lab.

Uit het project zijn vier deelnemers als vrijwilliger binnen het project “Wajongers helpen Wajongers” aan de slag gegaan en één met een STiP-baan. Vier van hen geven nu ook de training “Herstellen doe je Zelf”, waaruit drie in 2019 nieuwe deelnemers aan ons project zijn voortgekomen, een vrijwilliger en twee stagiairs.

Wajongers helpen Wajongers

Het UWV stelde eisen als een goede aansprakelijkheidsverzekering, een HBO opgeleide medewerker in loondienst voor de borging, een goed te vinden eigen, vaste (geen anti leegstand) locatie voor onze doelgroep, bescherming van persoonsgegevens, kortom professionalisering. We vonden de juiste medewerker, de op het gebied van HR opgeleide autismecoach Ginny Krijgsman als projectcoördinator. Zij was bereid om vier uren per week te werken. Door de loskoppeling van zijn echtgenote Margriet Pakvis- van As van het bestuur, kon de heer Peter J. Pakvis in loondienst voor de aanvullende (ADHD en NLP) coaching. De vele mensen die rondliepen als STiP medewerker en vrijwilliger moesten aangestuurd worden en daarbij alle mensen die zouden binnenlopen voor reïntegratie.

In januari verhuisden we naar onze eigen locatie aan De Gaarde 51 in Den Haag en begonnen we met bouwen aan een werkomgeving waar Wajongers en andere mensen met beperkingen, hun draai konden vinden. Margriet Pakvis werd projectleider reïntegratie en contactpersoon voor het UWV. Zij overlegde met Ginny Krijgsman en Peter Pakvis over de trajecten om de resultaten te vertalen voor de arbeidsdeskundigen van het UWV. De andere spin in het web, die de administratieve verantwoordelijkheid nam voor het geheel, na de begroting uitgewerkt te hebben, Wladyslav van Hanswijck, bleek in 2018 een levensbedreigende ziekte te heben en ging door de medische molen. Vanuit huis probeerde hij ons zo goed mogelijk bij te staan, maar hij werd te ziek om alles bij te houden. Op 5 september 2019 is hij overleden.

De aanvraag voor een lening bij reÏntegratie werd niet gehonoreerd. Qredits wilde zekerheid van het UWV dat zij in het eerste jaar minimaal veertig mensen naar ons zouden toe sturen. Alleen kiezen de cliënten zelf met wie zij in zee gaan voor reïntegratie, dus kon het UWV geen garantie geven. Qredits had hoe dan ook moeite met het feit dat we een stichting zijn. Qredits vroeg een prognose van de winstmarge en dit past niet bij een ANBI stichting. Er was nog geen concept voor leningen voor maatschappelijke ondernemingen, zoals inmiddels mogelijk is. Uiteindelijk hebben een aantal particulieren ons een persoonlijke lening verstrekt.

Begin mei spraken we onze accountmanager van UWV, die ons feliciteerde met de eerste vijf cliënten. Dat bleek een vliegende start te zijn in zo’n korte periode als vier maanden. Er kwamen wel veel andere mensen binnen, die we hebben gesproken en verder geholpen met elkaar. In onze helpdesk voor buurtbewoners en andere informatie- en hulpvragers hebben we gedurende het hele jaar 102 mensen ontvangen en verder geholpen.

Resultaten

Er zijn naast de losse bezoekers veertig mensen bij ons binnengekomen, die we een traject hebben aangeboden. Daarvan zijn er negentien via UWV naar ons toe gestuurd. Tien mensen zijn door ons doorverwezen voor andere hulp of hebben gekozen voor een andere reïntegratieorganisatie. Elf mensen helpen we zonder dat hier een vergoeding tegenover staat, bijvoorbeeld omdat zij niet uitkeringsgerechtigd zijn bij UWV. In onze organisatie zijn er ook twee STiP-ers en vijf vrijwilligers, die we mede begeleiden bij hun activerings- of reïntegratie traject. We hebben een aanvraag bij de Gemeente Den Haag gedaan om een vergoeding te krijgen voor het werkfit maken van mensen met beperkingen. Hierop hebben we nog geen terugkoppeling gehad.

Doelstellingen

In 2019 hebben we een gewaagde stap gezet, zijn professioneel werk gaan doen vanuit ervaringsdeskundigheid. De resultaten zijn veelbelovend. In de regio Haaglanden en Rijnmond staan we bij UWV bekend om onze expertise, vooral bij de speciale afdelingen, waar mensen met (psychiatrische) beperkingen, maar wel met arbeidsvermogen, worden begeleid, zoals uitkeringsgerechtigden met Wajong of WIA. Sommige arbeidsdeskundigen lieten hun klant met ADHD of autisme eerst even kennismaken met BAB, “en daarna zien we verder”. Ook werd ons aan het einde van het jaar vanuit UWV gevraagd om onze mening over een viertal klanten om te kunnen bepalen of zij toe waren aan een reïntegratietraject.

We worden erkend als specialisten op het gebied van psychiatrische beperkingen, draagkracht en arbeid. Een goede stap op weg naar het behalen van onze doelstellingen, erkenning van de eigenschappen van mensen met ADHD, ASS en aanverwante diagnoses. Wij zijn die mensen, de ervaringsdeskundig specialisten.

Voor 2020

Het belangrijkste doel voor 2020 is om meer mensen verder te helpen, te bouwen op de erkenning die dit jaar bereikt is. Maar ook om meer financiële draagkracht te vinden. Een nieuwe aanvraag bij Kansfonds ligt in het verschiet, en we kijken uit naar het moment dat de trajecten, die lopen, worden afgerond vanaf juli 2020, zodat we de resterende betalingen ontvangen van UWV. Op dat moment ontstaat meer financiële ruimte. 

Jaarrekening

Reservering   2019


 €       7.817,33
Inkomsten

totaal


Gemeente Den Haag/   activiteitensubsidies

 €   7.300,00


Gemeente Den Haag/   loonsubsidies

 € 41.413,28


Belastingdienst/   loonsubsidies

 €   3.370,00


UWV/   re-integratiewerkzaamheden

 € 14.862,00


UWV/ ziektewetuitkering

 €   1.867,89


Inkomsten voorlichting/ boek

 €      466,40


Donaties

 €   2.917,16


Investeerders/ leningen

 €   6.250,00


Totaal inkomsten


 €    78.446,73€  86.264,06

Uitgaven

totaal


Vaste lastenHuur

 €   9.950,00


Voorschot energie en water

 €   1.000,00


Salarissen en vakantiegeld

 € 44.344,26


Belastingen

 € 12.468,00


(Vrijwilligers-) vergoedingen   en onkosten

 €   2.192,88


Verzekeringen

 €      900,35


Kantoor en administratie

 €   1.115,16


Communicatiekosten

 €   1.461,22


Bankkosten

 €      177,75


Koffie, thee enz.

 €   1.862,71


Personeelskosten ARBO,   studiekosten enz.

 €      464,49


Terugbetaling leningen

 €      350,00


Rente leningen

 €        81,64


Subtotaal vaste lasten

 € 76.368,46
Variabele kostenPromotiekosten

 €      421,40


Overige projectkosten

 €      552,75


Inventaris

 €   7.473,26


Borg

 €      350,00


Inhuren derden

 €   1.066,09


Subtotaal variabele kosten

 €   9.863,50

Totaal kosten


 €    86.231,96

Reservering 2020


 €          32,10€  86.264,06 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map