Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Jaarverslag 2017

In 2017 zijn de connecties versterkt met de voor ons bekende zorg- en welzijnsorganisaties in het Westland en in Den Haag en nieuwe connecties gemaakt met het Werkgevers Service Punt en PEP/ Den Haag Doet. Margriet en Peter Pakvis hebben het boek Buitengewoon Actieve Breinen geschreven. Loko Cartoons heeft het boek geïllustreerd. Er is via sociale media veel aandacht besteed aan het boek en de activiteiten van de stichting. Van het boek zijn in 2017 40 exemplaren verkocht. 

Er zijn folders en visitekaartjes ontworpen en gedrukt en er is een website opgezet met alle informatie over de stichting en onze activiteiten. De stichting is verder actief via Facebook en twitter. 

Per 1 januari 2017 heeft de stichting de ANBI status gekregen. 

Mede dankzij een wervingsactie in het voorjaar van 2017 zijn in 2017 achttien mensen als vrijwilliger actief bij de stichting geweest. Twee van hen hebben bij de stichting een arbeidsovereenkomst getekend. We hebben hiervoor een STiP subsidie gekregen van het Werkgevers Servicepunt van de gemeente Den Haag. Twee vrijwilligers zijn doorgegroeid naar een STiP-baan bij een andere organisatie. Twee vrijwilligers zijn doorgestroomd naar een reguliere baan. Twee vrijwilligers hebben een andere vrijwilligersbaan gevonden. Op 31 december 2017 zijn er 2 mensen in dienst en zijn er 11 vrijwilligers, inclusief het bestuur. 

In juni zijn we verhuisd van Het Kleine Loo 364 in stadsdeel Haagse Hout naar de Loosduinse Hoofdstraat 564 in Loosduinen en hebben onze activiteiten in dit stadsdeel verder ontwikkeld. We hebben contact gelegd met Voor Welzijn, Haagse Kracht Loosduinen en het Werkgevers Servicepunt. 

Dit jaar hebben we contact gelegd met samenwerkingspartner Clinidogs voor de uitvoering van Project Bas - een hond als maatje. In april hebben we persoonlijk kennisgemaakt en overlegd. Er is een projectplan geschreven en een begroting gemaakt. Voor dit project wonnen we een Lenteprijs van € 1.500 van Fonds 1818 en AD Haagsche Courant. We hebben op 30 september een promotiewandeling georganiseerd in Monster om betrokken personen en organisaties kennis te laten maken met het project en met elkaar. 

Tussen juli en oktober hebben we samengewerkt met Mini Maatschappij BV bij de opzet van de Thuiszitters Academie, een initiatief om 50 thuiszitters op te vangen. We zouden hierin ons eigen project opzetten om 20 leerkrachten te begeleiden bij hun herstel en daarna bij hun re-integratie in het onderwijs als kwartiermakers passend onderwijs. In oktober besloot Mini Maatschappij BV om het te houden bij een zorginitiatief en daarin paste ons project met leerkrachten niet. De samenwerking is daarmee beëindigd. 

Per 1 september kwam een einde aan het Praat & Ontmoet Café Delflanden doordat het grand café, waar deze georganiseerd werd in Naaldwijk, stopte. Op 29 november hebben we in samenwerking met Belangenvereniging Impuls en Woordblind het maandelijkse Praat & Ontmoet Café in Den Haag geopend. Het Praat & Ontmoet Café is een initiatief voor lotgenotencontact voor mensen met ADHD, ASS en aanverwante psychische klachten. 

In oktober ontvingen we een Haagse Succes Award van € 1.250. 

Op 5 oktober is de eerste workshop De Gave van ADHD en ASS gegeven aan 23 deelnemers, waaronder medewerkers van het Werkgevers Servicepunt Den Haag, leerkrachten en coaches. 

In Loosduinen zijn tussen augustus en december in totaal acht mensen langs geweest op de (nog niet officieel geopende) Open Inloop Desk van GGZ ervaringsdeskundigen. Drie van hen waren betrokkenen met vragen over hoe om te gaan met een familielid met ADHD of ASS. Voor ondersteuning van dit initiatief heeft Haagse Kracht, Stadsdeel Loosduinen een subsidie toegewezen, die in januari 2018 werd uitbetaald.

Het laatste kwartaal bereidde de stichting een project voor 2018 voor om de doorstart van het initiatief ADHD vrouw te organiseren en werden de werkzaamheden voor dit project in kaart gebracht. 

Tevens is er in het laatste kwartaal contact gelegd met Transactory om een commercieel initiatief op te zetten om de vaste lasten van de stichting te kunnen betalen. Ter voorbereiding op dit project wordt project Het BAB Lab (Wajongers helpen Wajongers) opgezet waarbij de stichting met 24 mensen met ADHD en/of autisme aan maatschappelijk herstel werkt en hen begeleid bij participatie. Deze mensen helpen in 2019 bij de opzet van het commerciële initiatief en stromen door naar begeleid betaald werk (trede 5 van de participatieladder). 


Jaarrekening 2017 

Inkomsten
Stichting

donaties

€ 2.811loonkostensubsidies

€ 7.718verkoop boek

€ 181Subtotaal


€ 10.710

Projecten

Project Bas fondsen

€ 1.585Subtotaal


€ 1.585


Totaal Inkomsten


€ 12.295Uitgaven
Stichting

bestuurskosten

€ 110administratiekosten

€ 536salarissen

€ 5.657reservering vakantiegeld

€ 411loonbelasting

€ 612onkostenvergoedingen   vrijwilligers

€ 406promotie

€ 417website en e-mailadressen

€ 430materialen voorlichting

€ 159huur werkplekken

€ 1.725reservering 2018

€ 247Subtotaal


€ 10.710

Projecten

Project Bas kosten

€ 1.124reservering project Bas 2018

€ 461Subtotaal


€ 1.585


Totaal uitgaven


€ 12.295


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map