Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Jaarverslag 2016

Gemeentelijke subsidies, fondsen en donaties kunnen worden ingezet voor de afzonderlijke (plaatselijke) activiteiten. Er is contact opgebouwd met welzijnsorganisaties en gemeenteambtenaren voor financiering van afzonderlijke projecten. We genereren middelen vanuit fondsen en crowdfunding voor vakbekwame ervaringsdeskundige professionals bij de ondersteuning van vrijwilligers in maatschappelijke projecten en ondersteunend personeel, maar ook vergoedingen voor de vrijwilligers die door de organisatie van het werk van de stichting geactiveerd worden. Op deze manier zetten wij de dynamiek van participatie, zoals we dat helder voor ogen hebben, in gang vanuit ervaringsdeskundigheid.

In dit plan worden eerst de doelen van de stichting beschreven. In het daarop volgende deel geven we aan welke medewerkers we nodig hebben voor het team, dat de stichting praktisch zal ondersteunen bij het bereiken van haar doelstellingen. Vervolgens hebben we een lijst van activiteiten gemaakt in een tijdlijn. Uiteindelijk treft u een financieel plan aan voor het organiseren van de ondersteunende activiteiten van de stichting in de eerste twee jaren.

Om Stichting BAB op te richten, hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd in 2016

 • Oprichting van de stichting, gesponsord door Notariskantoor Westland Partners;
 • Officiële installatie van het bestuur;
 • Opbouwen website en sociale media;
 • Schrijven van een beleidsplan ten behoeve van werving van financiële middelen voor het bekostigen van de organisatie van de stichting en het aansturen van voorlichtingsactiviteiten en participatie activiteiten;
 • Bankrekening op naam van de stichting openen;
 • Werving en samenstelling van een team van (vrijwillige) medewerkers voor de organisatie van de stichting. De medewerkers zijn allen afkomstig uit de doelgroep;
 • Via sponsoring Gemeente Den Haag, stadsdeel Haagse Hout werkruimte verkrijgen voor het organiseren van de eerste activiteiten op vrijwillige basis, zoals het open inloopspreekuur;
 • Aanvraag van een ANBI status voorbereiden;
 • Publiciteit door middel van adverteren via sociale media en (plaatselijke) kranten/bladen;
 • De oprichting van de stichting feestelijk aandacht geven met Notariskantoor Westland Partners in Naaldwijk;
 • Offertes aanvragen voor de nodige middelen en materialen en voor het meetinstrument voor algehele gezondheid en welzijn van Stichting Orange Monday, de Vitaliteitfactor voor medewerkers;
 • Werving van kapitaal uit fondsen, subsidies en donaties om activiteiten van en met de doelgroep via de stichting en het BAB Instituut te bekostigen;
 • Start deelname aan informatieactiviteiten in Den Haag;
 • Onderzoeken of we kunnen aansluiten bij geplande of lopende (landelijke) onderzoeken betreffende activering van mensen met psychische klachten.

 

Plan 2017 financiën (als zodanig uitgevoerd)

Inkomsten en uitgaven

De oprichting ter waarde van € 500,- is vergoed door sponsor Notariskantoor Westland Partners.

Werkplekken
Van 1 oktober 2016 tot 1 mei 2017 werden 2 werkplekken ter waarde van € 300,- per maand door Den Haag, Haagse Hout gesponsord.

Tussen 1 juli en 31 december 2017 betaling voor de 2 flex werkplekken € 315,- per maand te vergoeden uit overhead/ inkomsten boek, eventueel eigen middelen. Gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen, heeft 3 maanden huur € 945 vergoed om het inloopspreekuur van GGZ ervaringsdeskundigen financieel te ondersteunen.

Kantoorkosten
Inboedel , kantoorartikelen en andere middelen worden geregeld via sponsoring en donaties.

Salarissen en vergoedingen
Via de financiering van projecten worden professionals per uur betaald. Op het moment dat de inzet voor begeleiding van vrijwilligers in projecten fulltime wordt en er sprake is van consistente inzet en inkomsten, wordt eventueel een regulier arbeidscontract aangeboden. Beloningen blijven bescheiden. Wij geloven meer in een evenredige verdeling van beloningen voor werkzaamheden.

Per project worden vrijwilligersvergoedingen begroot. Vanuit de overhead op financiering van afzonderlijke projecten en donaties specifiek per project (we hebben aparte potjes bij Doneer Meer) worden vrijwilligersvergoedingen voor het secretariaat betaald. Mochten de inkomsten dit toelaten, dan zullen eventueel een of meerdere arbeidscontracten worden aangeboden.

Er zijn in het laatste kwartaal van 2017 twee administratief medewerkers aangenomen in een STiP-baan. De loonkosten worden volledig gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag en het Min. van SZW. De stichting verzorgt een deel van de participatiebegeleiding van de STiP medewerkers.

Overschot inkomsten
Wanneer er meer inkomsten zijn door donaties, verkoop van het boek of andere diensten/’producten’ dan de stichting kan uitgeven, worden deze besteed aan organisaties met gelijksoortige doelstellingen in overleg met bestuur. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map