Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Doneren aan Stichting Buitengewoon Actieve Breinen

Van kansarm naar kansrijk

Wij zijn een stichting, die zich inzet voor erkenning van de eigenschappen van mensen met ASS/autisme, ADHD en aanverwante problematiek, zodat zij daar gebruik van kunnen maken in de samenleving. Wij vinden dat (GGZ) diagnoses thuis horen in de gezondheidszorg op dossiers en behandelplannen. Wij spreken over een buitengewoon actief brein. Dit is neutraal en bedoeld om duidelijkheid te geven in sociaal contact, op school en op het werk over wie wij zijn.

In 2018 (!) startten we het project "Wajongers helpen Wajongers". Het doel van ons project was om mensen met GGZ problemen, kwetsbare mensen, in het bijzonder met autisme en ADHD, uit hun sociaal isolement te halen. We hebben dankzij dit project de gunning van het UWV gekregen en begeleiden nu mensen met een psychiatrische beperking en Wajong, WIA of ZW uitkering nu professioneel bij hun reïntegratie. De mensen, die eerder als kansarm gezien werden, zijn dankzij onze inzet kansrijk in de maatschappij en arbeidsmarkt geworden.

De coronacrisis ons dit jaar hard geraakt. Onze werkzaamheden kwamen maandenlang stil te liggen. Na een verbouwing, mede gerealiseerd door Fonds 1818 en verschillende donateurs via Geef.nl, kunnen we weer aan de slag. Echter is er een gat van drie maanden in ons inkomen. Als maatschappelijke organisatie komen we niet in aanmerking voor alle zakelijke hulp, die wordt geboden. We hebben daarom behoefte aan financiële ondersteuning.

Fondsenwerving

We werven fondsen om aanvulling te verschaffen, zodat we het gat kunnen dichten dat door de coronacrisis is ontstaan en kunnen voortbestaan. Tevens om te kunnen investeren in nieuwe computers en een standaard Office pakket voor alle medewerkers, zodat we met de administratie, verslaglegging en communicatie makkelijker kunnen samenwerken.

En nog belangrijker, willen we investeren in een viertal mensen, die het afgelopen jaar als vrijwilliger of STiP-er hun sporen hebben verdiend. Zodra we nog meer betaalde opdrachten krijgen, kunnen we hen (definitief) in loondienst nemen.

Naast de betaalde werkzaamheden staan we nog steeds klaar met onze gratis Open Info Desk en voorlichtingswerkzaamheden voor de mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen. We organiseren herstelgroepen om mensen, die niet een budget van UWV krijgen, ook uit hun isolement te halen. En we begeleiden mensen uit onze doelgroep bij vrijwilligerswerk, zodat zij verder stijgen op de participatieladder, meer zelfvertrouwen krijgen en betere kansen op de arbeidsmarkt. Gedurende de coronacrisis zijn we steeds bereikbaar gebleven voor onze doelgroep.

Om het onbetaalde werk te kunnen blijven doen, vragen we om ons financieel te steunen en te doneren.

Hieronder vind je ons bankrekeningnummer, maar ook een korte uitleg over het gebruik en vooral de voordelen van onze ANBI status.

Naast financiële steun, is elke andere vorm van ondersteuning ook altijd van harte welkom. En niet te vergeten de steun als vrijwilliger voor een van onze projecten. 

Ons IBAN nummer is: NL98 ABNA 0833 1439 21

 

 

Zakelijk is een donatie interessant omdat we een ANBI status hebben. 

Informeer hierover bij je boekhouder.


Met een periodieke schenking heeft u direct fiscaal voordeel. Wanneer je giften aftrekt voor de Inkomstenbelasting, zul je merken dat daarvoor een drempel en een maximum geldt. Om jouw giften volledig aftrekbaar te maken kun je zelf eenvoudig een schenkingsovereenkomst aangaan met het goede doel van jouw keuze.   

Hoe werkt het? Een periodieke schenking betekent dat je gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag en jij bepaalt zelf op welke manier je het bedrag overmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overboeking of een automatische incasso.  

Wat is mijn voordeel? Stel je geeft aan drie goede doelen ieder jaar € 300, dat is totaal € 900. Bij een drempelinkomen van € 40.000 is 1%, dus € 400, niet aftrekbaar. Jouw belastingvoordeel is dan 42% van € 500 = € 210. Indien je een schenkingsovereenkomst aangaat met deze drie goede doelen is jouw belastingvoordeel 42% van € 900 = € 378. Een extra voordeel van maar liefst € 168!   

Meerdere doelen steunen? Het is niet mogelijk om meerdere goede doelen op te nemen in één overeenkomst. Je zult met ieder goed doel een aparte overeenkomst moeten aangaan om maximaal fiscaal voordeel te realiseren.   

Aanvragen. Bel 06 36 159 154 of download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier in tweevoud naar: Stichting Buitengewoon Actieve Breinen, Florence Nightingalelaan 84, 2694 AJ 's-Gravenzande (postadres). Daarna ontvang je van ons een getekend afschrift retour voor jouw eigen administratie.  

Waar vind ik meer informatie over deze manier van schenken?  Kijk op de website van de Belastingdienst. Of download: Aanvraagformulier Periodieke gift in geld   

Giftenaftrek voor bedrijven. Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.  

Het vastleggen van een periodieke schenking in een overeenkomst is voor bedrijven niet van toepassing.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map