Internationaal Platform voor Neurodiversiteit

Stichting BAB faciliteert op verschillende wijze het Internationaal Platform voor Neurodiversiteit. De doelstelling van het Internationaal Platform voor Neurodiversiteit (IPfN) is om de inclusie van mensen met een neurologische conditie die afwijkt van de algemene maatschappelijke norm te realiseren. Hierbij worden de verschillende neurodivergente* groepen samengebracht en deze te verenigt tot een beweging van zelfpleiters, die op eigen wijze de dialoog willen aangaan met landelijke en lokale beleidsmakers en met maatschappelijke instellingen over de drempels die zij in het dagelijks leven ervaren en deze op verschillende manieren weg te nemen. Dit kan zijn op het gebied van onderwijs, werk, huisvesting, zorg en persoonlijke verzorging. Tevens wordt er een slag gemaakt op het gebied van onderzoek die betrekking heeft op alle facetten van het (kwetsbare) neurodivergente leven. Een andere doelstelling is de uitwisseling van informatie tussen zelfpleiters te bevorderen en te organiseren. Het platform biedt aan neurodivergenten de mogelijkheid om ook op andere wijze de samenleving positief te beïnvloeden.                                              

Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap zoals opgesteld door de Verenigde Naties en getekend door talloze landen is onze leidraad voor onze acties als zelfpleiters.

Het platform is een samenwerkingsverband van organisaties en zelfpleiters in binnen- en buitenland. Vooralsnog bevindt de organisatie nog in de beginfase en worden er in binnen- en buitenland contacten gelegd om het platform officieel te realiseren.

* Neurodivergent betekent dat de persoon een brein heeft waarvan de neurologische structuur en de eigen denkwijze in meer of mindere mate afwijkt van de “ algemene”  norm.

Klik op een afbeelding om de slideshow te starten.

 • IPfN Slide 1
  IPfN Slide 1
 • IPfN Slide 2
  IPfN Slide 2
 • IPfN Slide 3
  IPfN Slide 3
 • IPfN Slide 4
  IPfN Slide 4
 • IPfN Slide 5
  IPfN Slide 5
 • IPfN Slide 6
  IPfN Slide 6
 • IPfN Slide 7
  IPfN Slide 7


Opbellen
E-mail