Sponsors

Oprichting van de Stichting BAB is gesponsord door:


We hebben bij wijze van sponsoring de inboedel in bruikleen gekregen van:

Partners en betrokkenheid:

Voor coaching bij het opruimen van je huis verwijzen wij naar:

Het grootste deel van de cartoons die onze visie zo mooi in beeld brengen, zijn gesponsord door Loko Cartoons 

Onze collega met ruime en vertrouwde ervaring op het gebied van individuele coaching van kinderen en jon volwassenen met Autisme is Frans Bak: 


Voor de organisatie van het Praat & Ontmoet Café werken we samen met Vereniging voor (jong-) volwassenen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie 


Voor de implementatie van integrale gezondheidszorg in Nederland verwijzen wij naar: 

 


Wij onderschrijven het positieve effect van het gebruik van de Vitaliteitfactor en de expertise van Vitaliteit Experts van:


Stichting BAB biedt intervisie bij Project Leef! van Bewust Ondernemende Vrouwen. In dit project worden weekenden georganiseerd voor meiden van 12 tot 19 jaar die depressieve of sombere klachten ervaren, maar hiervoor (nog) geen zorg krijgen.