Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Modulaire reïntegratie trajecten

Bij Participatie Interventie begeleiden we klanten die sociaal geïsoleerd zijn geraakt, van trede 1 naar trede 2 van de participatieladder. Na het traject is de klant in staat om zelfstandig activiteiten binnen en buiten zijn eigen sociale netwerk te initiëren en onderhouden. We bezoeken de klant (in het begin van het traject) thuis en vervolgen het traject op onze locatie.

We geven individuele coaching waarbij we NLP technieken gebruiken en systemisch werk. De klant leert omgaan met negatieve gevoelens, stigma en zelfstigma. We versterken het gevoel voor eigenwaarde en verhogen de actieradius van de klant. We organiseren herstelgroepen (Herstellen doe je Zelf, gemonitord vanuit Kenniscentrum Phrenos/ Trimbos Instituut) van gemiddeld 6 deelnemers. Daarbij krijgen mensen de kans om hun ervaringen in het verleden een plekje te geven, zich los te maken van het gevoel een GGZ patiënt te zijn en gericht doelen voor de toekomst te stellen. Instrumenten hierin zijn: actief dagschema, sociaal deelnemen, uitbreiden sociale contacten, empowerment, positieve ervaringen opdoen, verhogen psychische weerbaarheid, inzicht en vertrouwen in eigen mogelijkheden.

Bij Bevorderen maatschappelijke deelname begeleiden we mensen van trede 2 naar trede 3 op de participatieladder. Zij zijn na afloop van het traject in staat om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten in groepsverband.

We bieden individuele coaching waarbij we NLP technieken gebruiken en systemisch werk. We verhogen de psychische weerbaarheid van de klant, versterken de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. We werken aan het stellen van grenzen, de (eerste, voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Huisbezoeken (in het begin) zijn mogelijk. We organiseren ook herstelgroepen van gemiddeld 6 deelnemers. Daarbij krijgen mensen de kans om hun ervaringen in het verleden een plekje te geven, zich los te maken van het gevoel een GGZ patiënt te zijn en gericht doelen voor de toekomst te stellen. Instrumenten hierin zijn: actief dagschema, sociaal deelnemen, uitbreiden sociale contacten, empowerment, positieve ervaringen opdoen, verhogen psychische weerbaarheid, inzicht en vertrouwen in eigen mogelijkheden.

In de eindrapportage geven we nauwkeurig en transparant aan waaraan gewerkt is, welke resultaten we hebben behaald en eventueel wat er nodig is voor verdere re-integratie.

Bij Begeleiding bij scholing ondersteunen we de klant bij het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden voor het goed doorlopen en behalen van diens opleiding. We coachen de klant op basis van NLP technieken en empoweren om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden. We ondersteunen bij het plannen van het schoolwerk en huiswerk en bij het richten van diens focus. Het resultaat is dat de klant de door UWV noodzakelijk geachte scholing volledig kan doorlopen en, waar van toepassing, de toets(en) afleggen.

Heb je belangstelling om een klant door te verwijzen naar Stichting BAB, neem contact op met projectleider Margriet Pakvis- van As

E-mail: margriet.pakvis@stichting-bab.nl 

Telefoonnummer: 06 36 159 154Gemeente Den Haag

Gemeente Westland

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map