Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
voorlichting  reïntegratie begeleiding

Sponsors en partners

Sponsors

Hieronder lees je welke bedrijven en instellingen onze Stichting middels een lang en/of kortdurende donatie steunen. Heb je ook interesse? Neem dan contact op met ons via info@stichting-bab.nl 

Oprichting van de Stichting BAB is gesponsord door:

We hebben bij wijze van sponsoring sommige delen van de inboedel in bruikleen gekregen van:

De cartoons die onze visie zo mooi in beeld brengen, zijn gesponsord  door Loko Cartoons.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.

Partners en betrokkenheid 

 

Voor coaching bij het opruimen van je huis verwijzen wij naar:


"Als opruimcoach bied ik begeleiding bij het verminderen van stress en spullen, het besparen van energie, tijd en geld en vooral bij het verbeteren van je persoonlijke omgeving en de kwaliteit van je leven. Ik geef efficiënte adviezen en bied concrete hulp, bij je thuis en ondersteunend via WhatsApp of Skype." 

Ter versterking van ons team heeft Stichting BAB de samenwerking gezocht met Katrin Adami van adhd praktijk delft.


Samen met Stichting BAB organiseert Katrin een workshop voor "Ouders van ... " 

Daarnaast is Katrin samen met Peter J. Pakvis bij de Stichting verantwoordelijk voor de Familie Opstellingen Systemisch Werk (volgens B. Hellinger).

 

Gemeente Den Haag


        


Haaglanden en RijnmondHaaglanden en Rijnmond


geven om een ander


         
Herstellen Doe je Zelf


 
 
 
 
Opbellen
E-mail