Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
De Gaarde 51 2542 CB Den Haag

Sponsors en partners

Sponsors

Hieronder lees je welke bedrijven en instellingen onze Stichting middels een lang en/of kortdurende donatie steunen. Heb je ook interesse? Neem dan contact op met ons via info@stichting-bab.nl 

Oprichting van de Stichting BAB is gesponsord door:

We hebben bij wijze van sponsoring sommige delen van de inboedel in bruikleen gekregen van:

De cartoons die onze visie zo mooi in beeld brengen, zijn gesponsord  door Loko Cartoons.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.


Partners en betrokkenheid 

 
 

        
 
 
 
 
Opbellen
E-mail