Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
voorlichting  reïntegratie begeleiding

Mensen van BAB

Bestuur

Voorzitter Robert Buurke (Den Haag) is jurist en heeft sinds mei 2020 de positie van voorzitter voor Stichting BAB overgenomen van Nico van de Wetering.

Secretaris I.M. van de Vooren (Den Haag) is bij de oprichting van Stichting BAB aangesteld als secretaris. Inge zet zich in voor cliëntenbelangen in Den Haag en heeft ervaring (als betrokkene) met ADHD en ASS.

Penningmeester L.M. van Vliet (Den Haag) is sinds 2019 onze penningmeester. Lars heeft een bedrijfskundige achtergrond.

Alle bestuursfuncties worden op vrijwillige basis vervuld. Er worden geen vergoedingen uitgekeerd voor bestuurswerkzaamheden. Elke bestuurder zet zich minimaal een uur per week in voor diens taken.

De secretaris heeft inzicht in de bankrekening, controleert direct financiële handelingen van de penningmeester en houdt mede de voorzitter op de hoogte. De secretaris organiseert de bestuursvergaderingen (minimaal een keer per jaar) en verspreidt de notulen en actielijst onder de andere bestuursleden.

De voorzitter houdt toezicht over het correct uitvoeren van bestuurstaken en leidt minimaal een keer per jaar een bestuursvergadering.

Verzorging van jaarlijkse boekhouding is in handen van Administratiekantoor Admyra uit Den Haag.

Management

(Vrijwillig) directeur P.J. Pakvis ('s-Gravenzande) bewaakt als mede-oprichter van Stichting BAB het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting, houdt overzicht over het geheel van de werkzaamheden, coördineert deze en rapporteert aan het bestuur. Vanuit zijn functie neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen. Peter is ook coördinator van het reïntegratie project.

(Vrijwillig) projectleider reïntegratie Margriet Pakvis- van As ('s-Gravenzande) is de andere oprichter van Stichting BAB. Margriet is administratief assistent van het bestuur en stafmedewerker. Zij onderhoud het contact met samenwerkingspartners, vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe en bewaakt de uitvoering van het beleid. Margriet is tevens contactpersoon voor UWV en de mensen die een reïntegratietraject bij Stichting BAB volgen. Margriet bewaakt samen met Peter het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting. Zij is op de achtergrond de creatieve drijvende kracht achter de stichting.

Alle managementfuncties worden op vrijwillige basis vervuld.

Administratie

Buitengewoon actief secretariaat medewerker R. van Eijk komt uit Den Haag en is naast onderzoeksmedewerker en trajectcontroleur ook onze officemanager. Onderhoudt de kennisbank van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen. Controleert onze werkzaamheden en contacten op o.a. integriteit en algemene beleidsnormen.

Daniëlle Kick woont in Mariahoeve Den Haag en regelt de administratieve zaken omtrent projecten. Ook staat zij in haar wijk paraat met de Open Info Desk en begeleid groepen Herstellen doe je Zelf.

Vrijwilligers

Jolanda Boers ('s-Gravenzande) organiseert het Open Info Desk in stadsdeel Escamp in Den Haag en begeleid groepen Herstellen doe je Zelf. Jolanda is een coach en houdt daarbij toezicht op protocollen in verband met begeleiding, maar ook het vrijwilligersbeleid, gedragsregels en bijvoorbeeld het COVID-19 protocol

Voor sociale media beheerder Nancy, zie media

Bernard houdt onze administratie bij. Daarnaast hebben we Martin, die creatief is en de mooiste cartoons tekent voor verschillende projecten. Hij assisteert ook Roy bij het bijhouden van onze kennisbank. Daniëlle Kick wordt in Mariahoeve geassisteerd door onze vrijwilligers Sjaan en Sylvia, vooral bij de cursus Herstellen doe je Zelf. Sevana helpt ons met het verwoorden van onze missie en visie naar de verschillende belangstellenden. Ze assisteert Margriet bij workshops en is bovendien in de leer als coach voor mensen met ADHD.

In september begint een speciaal project voor mensen die uit een dysfunctionele relatie komen. Onze vrijwilliger Lisette is de drijvende kracht achter dit project. Hierbij staan Daniëlle, Sylvia en Margriet haar terzijde.

We hebben een platte organisatie, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, maar niemand 'de baas' is. Het vormen van onze buitengewone organisatie; dat doen we samen.

Wil je vrijwilligerswerk bij ons doen? Kijk even bij Vrijwilligerswerk

Voor onze meest buitengewoon actieve medewerker ooit, lees het In Memoriam van Wladyslav van Hanswijck de Jonge 
 
 
 
Opbellen
E-mail