Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
De Gaarde 51 2542 CB Den Haag
 

Mensen van BAB

Bestuur

Voorzitter R. Buurke (Den Haag) is jurist en heeft sinds maart 2020 de positie van voorzitter voor Stichting BAB overgenomen van Nico van de Wetering.

Secretaris I.M. van de Vooren (Den Haag) is bij de oprichting van Stichting BAB aangesteld als secretaris. Inge zet zich in voor cliëntenbelangen in Den Haag en heeft ervaring (als betrokkene) met ADHD en ASS.

Interim Penningmeester L.M. van Vliet (Den Haag) is sinds 2019 onze penningmeester. Lars heeft een bedrijfskundige achtergrond.

Management

Interim (Vrijwillig) directeur P.J. Pakvis ('s-Gravenzande) bewaakt als mede-oprichter van Stichting BAB het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting, houdt overzicht over het geheel van de werkzaamheden, coördineert deze en rapporteert aan het bestuur. Vanuit zijn functie neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen. Peter is ook coördinator van het reïntegratie project.

(Vrijwillig) projectleider reïntegratie Margriet Pakvis- van As ('s-Gravenzande) is de andere oprichter van Stichting BAB. Margriet is administratief assistent van het bestuur en stafmedewerker. Zij onderhoud het contact met samenwerkingspartners, vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe en bewaakt de uitvoering van het beleid. Margriet is tevens contactpersoon voor UWV en de mensen die een reïntegratietraject bij Stichting BAB volgen. Margriet bewaakt samen met Peter het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting. Zij is op de achtergrond de creatieve drijvende kracht achter de stichting.

Alle bestuursfuncties en managementfuncties worden op vrijwillige basis vervuld.

Administratie

Buitengewoon actief secretariaat medewerker R. van Eijk komt uit Den Haag en is naast onderzoeksmedewerker en trajectcontroleur ook onze officemanager. Onderhoudt de kennisbank van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen. Controleert onze werkzaamheden en contacten op o.a. integriteit en algemene beleidsnormen.

Vrijwilligers

Jolanda Boers ('s-Gravenzande) organiseert het Open Info Desk in stadsdeel Escamp in Den Haag en begeleid groepen Herstellen doe je Zelf. Jolanda is een coach en houdt daarbij toezicht op protocollen in verband met begeleiding, maar ook het vrijwilligersbeleid, gedragsregels en bijvoorbeeld het COVID-19 protocol

We hebben een platte organisatie, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, maar niemand 'de baas' is. Het vormen van onze buitengewone organisatie; dat doen we samen.
 
 
 
 
Opbellen
E-mail