Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
De Gaarde 51 2542 CB Den Haag

Jaarrekening 2021

Banksaldo 1-1-2021


 €               67,99
Inkomsten 2021Inkomstenpost

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal 2021


Inkomsten uit werkzaamheden 

 €   10.821,00

 €      4.160,00

 €    7.496,00

 €     10.280,00

 €        32.757,00


Donaties 

 €                  -  

 €      7.500,00

 €       530,00

 €       1.250,00

 €          9.280,00


Inkomsten boekverkoop 

 €                  -  

 €                   -  

 €                 -  

 €               3,95

 €                3,95


Loonkostensubsidies 

 €                  -  

 €      1.561,00

 €                 -  

 €                    -  

 €          1.561,00


Totaal inkomsten 2021 


 €         43.601,95
Uitgaven   2021Uitgavenpost

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal 2020


Administratieve kosten 

 €           70,43

 €            14,40

 €          12,48

 €           228,36

 €             325,67


Bankkosten 

 €           33,90

 €            34,20

 €          34,20

 €             34,20

 €             136,50


Belastingen 

 €                  -  

 €         269,16

 €          93,50

 €                    -  

 €             362,66


Communicatie en promotie 

 €           155,99

 €                   -  

 €          78,37

 €           141,57

 €             375,93


Kosten werkruimte 

 €     3.315,00

 €      4.420,00

 €    1.105,00

 €       2.210,00

 €        11.050,00


Inhuren derden

 €     3.831,70

 €      5.284,24

 €    6.970,26

 €       5.871,20

 €        21.957,40


Koffie/ thee/ enz

 €         321,73

 €         325,96

 €       477,87

 €           298,63

 €          1.424,19


Personeelskosten

 €     1.435,51

 €      1.131,80

 €       148,84

 €                    -  

 €          2.716,15


Projectkosten coronaveilige ruimte

 €         640,00

 €                   -  

 €                 -  

 €                    -  

 €             640,00


Rente over leningen

 €           60,00

 €            40,03

 €                 -  

 €                    -  

 €             100,03


Terugbetaling leningen

 €         560,00

 €         250,00

 €                 -  

 €                    -  

 €             810,00


Onkosten en vergoedingen

 €           90,00

 €         127,92

 €          58,62

 €             83,84

 €             360,38


Verzekeringen

 €         212,77

 €         227,76

 €       227,76

 €           227,76

 €           896,05


Totaal uitgaven 2021


 €         41.154,96
Saldo 31-12-2021


 €          2.514,98
 
 
 
 
Opbellen
E-mail