Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
De Gaarde 51 2542 CB Den Haag

Jaarrekening 2020
Banksaldo   1-1-2020


 €          32,10
Inkomsten   2020Inkomstenpost

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal 2020


 Inkomsten werkzaamheden 

 €  10.416,00

 €    4.706,00

 €    2.886,00

 €  10.840,00

 €      28.848,00


 Loonkostensubsidies 

 €     4.335,01

 €      3.881,25

 €      6.850,27

 €      2.602,18

 €      17.668,71


 Donaties 

 €          81,40

 €            1,99

 €         100,00

 €          150,00

 €            333,39


 Inkomsten boekverkoop 

 €                 -  

 €         11,74

 €                -  

 €            23,90

 €              35,64


 Donaties Project coronavrije ruimte 

 €                 -  

 €       484,50

 €      3.025,00

 €          205,00

 €        3.714,50


 WOW Coronahulp 

 €                 -  

 €    3.016,00

 €      4.872,00

 €                 -  

 €        7.888,00


 Totaal inkomsten 2020 

 

 €  58.488,24
Uitgaven   2020Uitgavenpost

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal 2020


 Personeelskosten - salarissen, pensioenen,   arbo enz 

 €     6.144,05

 €      6.316,03

 €      9.419,19

 €      6.794,62

 €      28.673,89


 Gebruikerskosten locaties 

 €     2.547,40

 €      1.105,00

 €      3.315,00

 €      3.315,00

 €      10.282,40


 Belastingen 

 €     2.129,00

 €      2.643,74

 €           93,50

 €                 -  

 €        4.866,24


 Inhuren derden 

 €        701,13

 €         233,26

 €         348,69

 €      1.102,03

 €        2.385,11


 Terugbetalen leningen 

 €        150,00

 €         300,00

 €      1.000,00

 €          550,00

 €        2.000,00


 Koffie en thee enz. 

 €        502,71

 €         291,60

 €         473,23

 €          319,66

 €        1.587,20


 Vergoedingen en onkosten vrijwilligers 

 €        319,96

 €         466,83

 €           58,90

 €          113,14

 €            958,83


 Verzekeringen 

 €        229,05

 €         229,05

 €         229,05

 €          229,05

 €            916,20


 Inventaris en kantoorkosten 

 €          96,99

 €         244,62

 €         479,80

 €          129,11

 €            950,52


 Administratieve kosten 

 €          102,25

 €           91,96

 €         373,89

 €          139,95

 €            708,05


 Promotie 

 €            45,31

 €           85,00

 €           12,75

 €          151,29

 €            294,35


 Bankkosten 

 €            33,00

 €           33,75

 €           33,75

 €            33,90

 €            134,40


 Communicatie 

 €            91,05

 €              8,07

 €                -  

 €                 -  

 €              99,12


 Rente op leningen 

 €            37,50

 €                -  

 €                -  

 €                 -  

 €              37,50


 Projectkosten Corona veilige ruimte 

 €                 -  

 €       498,54

 €    3.100,00

 €          960,00

 €        4.558,54


Totaal   uitgaven 2020


 €  58.452,35
Saldo   31-12-2020


 €          67,99 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail