Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
voorlichting  reïntegratie begeleiding

Doneren aan Stichting Buitengewoon Actieve Breinen

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen zet zich in voor erkenning van de eigenschappen van mensen in het Autisme Spectrum en met ADHD zodat zij daar juist op een positieve manier gebruik van kunnen maken in hun leven.

Wij vinden dat (GGZ) diagnoses thuis horen in de gezondheidszorg op dossiers en behandelplannen. Wij spreken over een buitengewoon actief brein. Dit is neutraal en bedoeld om duidelijkheid te geven in sociaal contact, op school en op het werk over wie wij zijn.

Wij mensen met een BAB beleven de wereld anders, voelen en denken associatief en hechten meer belang aan persoonlijke waarden. Wij zijn doelgerichter en hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn de jagers die leven tussen de grazers. Dit komt omdat wij hyperalert zijn. We hebben een andere beleving van tijd en willen onze energie inzetten voor dat wat ons hart raakt. Wanneer onze persoonlijke doelen ondergesneeuwd worden door tegenstrijdige maatschappelijke verplichtingen en opvattingen, kunnen wij ons niet goed focussen. Stress, verveling en mentale en lichamelijke klachten zijn het gevolg.

Wij hebben zelf een BAB, organiseren lotgenotencontact en begeleiden vrijwilligers die herstellen van psychische klachten, onder andere bij het organiseren van maatschappelijke projecten.

Daarnaast geven we voorlichting over de unieke eigenschappen van mensen met een BAB en hoe ieder zijn persoonlijke eigenschappen kan ontdekken inzetten op een gezonde, evenwichtige manier.

Al deze werkzaamheden doen wij als stichting, uiteraard, op niet commerciële basis. Onze intrinsieke motivatie is om mensen met een GGZ diagnose in het algemeen en met een diagnose ADHD/ASS in het bijzonder, te adviseren, informeren en assisteren in hun integratie en participatie in de maatschappij na hun GGZ traject. Dit doen wij op kostendekkende basis, dus alle facilitaire zaken moeten kunnen worden bekostigd. 

We maken gebruik van en hebben zicht op diverse subsidie vormen, maar deze zijn vrijwel altijd van korte, project, duur. Naast de subsidies zijn we geheel afhankelijk van giften en donaties. Ook de inkomsten van UWV re-integratie en het geven van workshops, lezingen en kort verhuur van ruimte zijn voor de algemene kas helaas niet kostendekkend. Daarom blijven we jullie vragen om ons financieel te steunen en te doneren.

Hieronder vind je ons bankrekeningnummer, maar ook een korte uitleg over het gebruik en vooral de voordelen van onze ANBI status.

Naast financiële steun, is elke andere vorm van ondersteuning ook altijd van harte welkom. Bijvoorbeeld als ambassadeur of het schenken van een PC of laptop. En niet te vergeten de steun als vrijwilliger voor een van onze projecten.

 

Ons Iban nummer is: NL98 ABNA 0833 1439 21


Schenking? Lees hier meer... 

Zakelijk is een donatie interessant omdat we een ANBI status hebben. Informeer hierover bij je boekhouder.


Met een periodieke schenking heeft u direct fiscaal voordeel                    Wanneer je giften aftrekt voor de Inkomstenbelasting, zul je merken dat daarvoor een drempel en een maximum geldt. Om jouw giften volledig aftrekbaar te maken kun je zelf eenvoudig een schenkingsovereenkomst aangaan met het goede doel van jouw keuze.   

Hoe werkt het?
Een periodieke schenking betekent dat je gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag en jij bepaalt zelf op welke manier je het bedrag overmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overboeking of een automatische incasso.  

Wat is mijn voordeel?
Stel je geeft aan drie goede doelen ieder jaar € 300, dat is totaal € 900. Bij een drempelinkomen van € 40.000 is 1%, dus € 400, niet aftrekbaar. Jouw belastingvoordeel is dan 42% van € 500 = € 210. Indien je een schenkingsovereenkomst aangaat met deze drie goede doelen is jouw belastingvoordeel 42% van € 900 = € 378. Een extra voordeel van maar liefst € 168!   

Meerdere doelen steunen
Het is niet mogelijk om meerdere goede doelen op te nemen in één overeenkomst. Je zult met ieder goed doel een aparte overeenkomst moeten aangaan om maximaal fiscaal voordeel te realiseren.   

Aanvragen
Bel 06 54216083 of download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier in tweevoud naar: Stichting Buitengewoon Actieve Breinen, De Gaarde 51, 2542 CB  Den Haag. Daarna ontvang je van ons een getekend afschrift retour voor jouw eigen administratie.  

Waar vind ik meer informatie over deze manier van schenken?
Kijk op de website van de Belastingdienst. Of download: Aanvraagformulier Periodieke gift in geld   

Giftenaftrek voor bedrijven
Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.   

Het vastleggen van een periodieke schenking in een overeenkomst is voor bedrijven niet van toepassing.


 
 
 
 
Opbellen
E-mail