Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
voorlichting  reïntegratie begeleiding

Over Stichting BAB

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen zet zich in voor erkenning van de eigenschappen van mensen in het Autisme Spectrum en met ADHD zodat zij daar juist op een positieve manier gebruik van kunnen maken in hun leven.

Wij vinden dat (GGZ) diagnoses thuis horen in de gezondheidszorg op dossiers en behandelplannen. Wij spreken over een buitengewoon actief brein. Dit is neutraal en bedoeld om duidelijkheid te geven in sociaal contact, op school en op het werk over wie wij zijn.

Wij mensen met een BAB beleven de wereld anders, voelen en denken associatief en hechten meer belang aan persoonlijke waarden. Wij zijn doelgerichter en hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn de jagers die leven tussen de grazers. Dit komt omdat wij hyperalert zijn. We hebben een andere beleving van tijd en willen onze energie inzetten voor dat wat ons hart raakt. Wanneer onze persoonlijke doelen ondergesneeuwd worden door tegenstrijdige maatschappelijke verplichtingen en opvattingen, kunnen wij ons niet goed focussen. Stress, verveling en mentale en lichamelijke klachten zijn het gevolg.

Wij hebben zelf een BAB, organiseren lotgenotencontact en begeleiden vrijwilligers die herstellen van psychische klachten, onder andere bij het organiseren van maatschappelijke projecten.

Daarnaast geven we voorlichting over de unieke eigenschappen van mensen met een BAB en hoe ieder zijn persoonlijke eigenschappen kan ontdekken inzetten op een gezonde, evenwichtige manier.

Over de mensen van BAB

Bestuur

Voorzitter Robert Buurke (Den Haag) is jurist en heeft sinds mei 2020 de positie van voorzitter voor Stichting BAB overgenomen van Nico van de Wetering.

Secretaris I.M. van de Vooren (Den Haag) is bij de oprichting van Stichting BAB aangesteld als secretaris. Inge zet zich in voor cliëntenbelangen in Den Haag en heeft ervaring (als betrokkene) met ADHD en ASS.

Penningmeester L.M. van Vliet (Den Haag) is sinds 2019 onze penningmeester. Lars heeft een bedrijfskundige achtergrond.

Alle bestuursfuncties worden op vrijwillige basis vervuld. Er worden geen vergoedingen uitgekeerd voor bestuurswerkzaamheden. Elke bestuurder zet zich minimaal een uur per week in voor diens taken.

De secretaris heeft inzicht in de bankrekening, controleert direct financiële handelingen van de penningmeester en houdt mede de voorzitter op de hoogte. De secretaris organiseert de bestuursvergaderingen (minimaal een keer per jaar) en verspreidt de notulen en actielijst onder de andere bestuursleden.

De voorzitter houdt toezicht over het correct uitvoeren van bestuurstaken en leidt minimaal een keer per jaar een bestuursvergadering.

Verzorging van jaarlijkse boekhouding is in handen van Administratiekantoor Admyra uit Den Haag.

Management
(Vrijwillig) directeur P.J. Pakvis ('s-Gravenzande) bewaakt als mede-oprichter van Stichting BAB het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting, houdt overzicht over het geheel van de werkzaamheden, coördineert deze en rapporteert aan het bestuur. Vanuit zijn functie neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen.

(Vrijwillig) projectleider reïntegratie Margriet Pakvis- van As ('s-Gravenzande) is de andere oprichter van Stichting BAB. Zij is contactpersoon voor UWV en de mensen die een reïntegratietraject bij Stichting BAB volgen. Margriet bewaakt samen met Peter het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting. Zij is op de achtergrond de creatieve drijvende kracht achter de stichting.

Buitengewoon actief secretariaat medewerker R. van Eijk komt uit Den Haag en is naast onderzoeksmedewerker en trajectcontroleur ook onze officemanager. Onderhoudt de kennisbank van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen. Controleert onze werkzaamheden en contacten op o.a. integriteit en algemene beleidsnormen.

Alle managementfuncties worden op vrijwillige basis vervuld.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail