Voorlichting

Stichting BAB is voor het bereiken van de doelstellingen voor een groot deel afhankelijk van donaties en sponsoring. Voor voorlichting binnen organisaties vragen we een bijdrage. Vraag via het onderstaand formulier informatie aan over de mogelijkheden.

 

Nu via Den Haag Doet Vrijwilligers Academie:

De Gave van ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen 

Programma:

10:00 Welkom - inloop met koffie/thee
Fabels over ASS en ADHD
De vicieuze cirkel van hyperalertheid en mogelijke oorzaken
Eigenschappen die sterker ontwikkeld zijn bij mensen met ASS en ADHD
11:30 Pauze
Mensen met ASS en ADHD leren en werken anders
Waarom mensen met ASS en ADHD anders omgaan met sociaal contact
De signaalfunctie van psychische klachten
Antwoorden op vragen
12:30 Afsluiting


Begeleiding van vrijwilligers met ADHD en ASS met de BAB methodiek

Opleiding in 5 dagdelen

Mogelijke data:
maandagen 23/10; 30/10; 6/11; 13/11; 20/11 - tijd 13:00 - 16:00 uur
vrijdagen 27/10; 3/11; 10/11; 17/11; 24/11 - tijd 10:00 - 13:00 uur

Programma:
Dagdeel 1 - Introductie van de BAB visie - inzicht in bijzondere eigenschappen
Dagdeel 2 - Zintuigen die anders werken - inzicht in jouw zintuiglijke beleving
Dagdeel 3 - Associatief denken en emoties - inzicht in jouw gedachtepatronen en wat dit doet met de beleving van jouw emoties
Dagdeel 4 - De manier waarop jij leert en werkt - waarom we in de waarom-fase zijn blijven hangen...
Dagdeel 5 - Het beste halen uit jezelf en het beste halen uit een ander - begeleiding, passend bij de mens met een BAB

BAB methodiek

Stichting BAB geeft voorlichting over de unieke eigenschappen van mensen met buitengewoon actieve breinen. We besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • feiten en fabels over de diagnose ADHD en ASS en aanverwante psychische klachten
  • globale eigenschappen van mensen met een BAB
  • mogelijke persoonlijke eigenschappen, hoe die te herkennen
  • motivatie
  • de waardevolle bijdrage van mensen met een BAB op school
  • de waardevolle bijdrage van mensen met een BAB op het werk
  • mensen met een BAB in relaties

Onze voorlichting is geschikt voor mensen met een BAB en betrokkenen, zorg- en welzijnsorganisaties, belangenverenigingen, activeringsorganisaties, scholen, werkgevers, enzovoort.

 


Opbellen
E-mail