Trainingen voor professionals

Er is een groeiende waardering voor specifieke eigenschappen van mensen in het Autisme Spectrum. De volle potentie van de mogelijkheden in het werkveld worden volgens ons echter nog niet benut. Wij hebben een werkwijze ontwikkeld waardoor meer mensen met ASS en ADHD hun buitengewone eigenschappen kunnen inzetten op een gezonde manier. Onze methodieken zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd door GGZ ervaringsdeskundigen.

Veel mensen met ADHD hebben dezelfde eigenschappen die gewaardeerd worden in mensen met ASS op de arbeidsmarkt. Zij brengen die eigenschappen op een andere manier in de praktijk en hebben andere behoeften.

We organiseren (interne) trainingen voor re-integratie professionals over de specifieke eigenschappen van mensen met ASS en ADHD. Daarbij geven we antwoorden op de volgende vragen:

- Wat is er werkelijk aan de hand met mensen met ASS en ADHD?

- Hoe ontdek je de kernkwaliteiten achter beperkingen?

- Hoe ontdek je wat iemand met ASS of ADHD nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen?

Mensen uit de doelgroep delen hun ervaringen en assisteren bij oefeningen.

Voor een groepstraining voor 6 tot 12 personen vragen we een donatie van € 750. Voor kleinere of grotere groepen maken we een offerte op maat.

Aangezien we een ANBI status hebben, berekenen wij geen BTW. Donaties worden geheel gebruikt voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting.Opbellen
E-mail