Laatste nieuws.

JAAAAA!! Stichting BAB is genomineerd voor de Zilveren en Gouden Hulde. Een prijs voor een organisatie die er het beste in slaagt vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor diverse doelgroepen. De prijs zal worden uitgereikt op 7 December.

''Margriet (52) weet sinds vijf jaar dat ze autisme heeft''

 


Ze voelde zich altijd al anders dan anderen. Maar aan autisme had Margriet Pakvis (52) nooit gedacht. Tot ze vijf jaar geleden de diagnose ASS kreeg. “Eindelijk snapte ik waardoor ik steeds weer vastliep in mijn leven.”

Lees het hele verhaal op (klik op de blauwe link): https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/dit-is-mijn-leven-autisme/ 

Informatiebijeenkomst 'Herstellen doe je Zelf' 

Woon je in Den Haag, ben je behandeld in de GGZ, ben je 18 jaar of ouder en wil je voorbereid worden op vrijwilligerswerk? Dan is de training Herstellen Doe Je Zelf wat voor jou! Meld je aan voor de informatiebijeenkomst op 21 augustus. 

 Voorbereiding op vrijwilligerswerk.

Het gaat hier om een informatiebijeenkomst over de training "Herstellen doe je Zelf". Deze training is speciaal voor deelnemers die last hebben (gehad) van psychische klachten die zoeken naar passende dagbesteding of vrijwilligerswerk.

De training wordt gegeven door ervaringsdeskundige begeleiders. Zij zijn dezelfde weg gegaan. Termen als "eigen kracht" en "zelfredzaamheid" krijgen pas waarde met een goede voorbereiding. Eerst geef je het verleden en de tijd in de GGZ een plekje. Welke sterke eigenschappen heb je gebruikt om overeind te komen in die tijd? Daarna focussen we ons op hoe je deze talenten kunt gebruiken voor het opbouwen van een mooie toekomst. Je gaat sociale vaardigheden versterken en sociale contacten uitbreiden, haalbare doelen stellen en deze visueel maken. Het vinden van een bij jou passende dagbesteding of vrijwilligerswerk wordt dan veel makkelijker.

Lees meer hierover op de pagina BAB Lab/Cursus 'Herstellen Doe Je Zelf' 

Re-integratie vanuit ervaringsdeskundigheid

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen is opgericht door mensen die zijn hersteld van psychische klachten. Wij hebben onze weg terug gevonden in de maatschappij. We weten hoe we dat voor elkaar hebben gekregen, welke hulp daarbij essentieel is geweest en welke eigenschappen ons op de been hebben geholpen. Met deze kennis helpen we anderen bij hun maatschappelijk herstel.
Mensen met chronische psychische kwetsbaarheid zijn gevoeliger dan andere mensen. Deze mensen hebben een buitengewoon actief brein (BAB). Zij nemen hun omgeving anders waar, voelen zich anders en denken anders. Daarom werken deze mensen op een andere manier dan mensen met een neurotypisch brein. Werk is voor mensen met een BAB niet alleen een manier om geld te verdienen, maar vooral ook een manier om te werken aan een levensdoel.
Ons doel is het bereiken van de erkenning voor eigenschappen van mensen met Buitengewoon Actieve Breinen, zodat deze effectief kunnen worden toegepast in de samenleving en natuurlijk ook op de werkvloer.

Eigenschappen en een signaalfunctie

Wanneer mensen met een BAB op hun best zijn, kunnen zij optimaal gebruik maken van de volgende eigenschappen: doelgerichte en oplossingsgerichte instelling, sterk rechtvaardigheidsgevoel, eerlijk, direct, opmerkzaam, sterke focus, inzicht in verbanden, scherpere zintuigen, koelbloedig in crisissituaties. Werkt deze medewerker op de juiste plek, dan moet je hem/haar eerder afremmen dan stimuleren.
Deze mensen zijn op hun best op de werkvloer wanneer:

  • doelstellingen goed aansluiten op persoonlijke wensen en waarden
  • doelstellingen helder en eenduidig zijn
  • de taken van de werknemer duidelijk zijn
  • transparant is welk deel de werknemer vervult in het geheel
  • er duidelijke deadlines worden aangegeven en aangehouden
  • er ruimte is om vragen te stellen
  • er ruimte is voor eigen invulling en ideeën
  • er ruimte is voor feedback en deze wordt toegepast
  • er ruimte is om zelf werktijd en werkplekken te kiezen

Mensen met een BAB hechten een grotere waarde aan duidelijkheid, wederzijds vertrouwen, gelijkwaardigheid, saamhorigheid, flexibiliteit, inspraak en een positief effect kunnen hebben op hun omgeving.
Medewerkers met een BAB kunnen een signaalfunctie vervullen binnen een organisatie. Wie de eigen organisatie doelgericht aanstuurt, open staat voor nieuwe ontwikkelingen, waarde hecht aan efficiëntie en beseft dat een goede onderlinge sfeer de productiviteit verhoogt, zal een meerwaarde vinden in medewerkers met een BAB.

Voorbereiding en preventie
Om optimaal met elkaar te kunnen samenwerken, is een goede voorbereiding nodig. De mensen waarvan wij zeker weten dat zij een buitengewoon actief brein hebben, hebben een GGZ diagnose gekregen omdat zij vastliepen. Dit kan weer gebeuren, mits werknemer en werkgever weten hoe om te gaan met de eigenschappen van de werknemer en deze juist positief inzetten.
Wanneer de werkomgeving niet doelmatig, duidelijk, eerlijk en veilig is en de mogelijkheid om hier iets aan te doen, te beperkt is, vervalt de mens met een BAB als eerste in een staat van:

Vechten 
Boosheid, agressie, conflicten, problemen met autoriteit.

Vluchten
Passief agressief gedrag, zwijgzamer dan anders, afstandelijk gedrag, afspraken niet nakomen, onderpresteren of veelvuldig overwerken, veelvuldig vrije dagen opnemen en/of verzuim.

Bevriezen 
Rigide houding, dwangmatig gedrag, zwijgzamer dan anders, afstandelijk gedrag, kan opdrachten niet (goed) vervullen, onderpresteren, veelvuldig verzuim.

Wanneer de werkomgeving aanhoudend negatief blijft, volgen ook medewerkers met een neurotypisch brein met bovenstaande gedragingen. Zie het gedrag van de medewerker met een BAB dus als een waarschuwing, een signaal dat er positieve veranderingen nodig zijn.

Onze oplossingen:
We hebben een inloopdesk van ervaringsdeskundigen waar de werknemer kan praten en de situatie in kaart kan worden gebracht.Verder bieden we Ervaringsdeskundige coaching van de werknemer
Ervaringsdeskundige voorlichting voor de werkgever
Vanuit de inloopdesk en de coaching creëren we niet alleen een positievere en gezondere werknemer, maar formuleren ook oplossingen, die de werknemer aandraagt voor een betere werksfeer en/of een doelmatiger manier van werken.
Dat de signaalfunctie wordt erkend en het signaal opgepakt om er wat mee te doen, is belangrijk voor de werknemer met een BAB. Die zal daardoor niet alleen zelf beter presteren, maar ook een positief effect op de lange termijn voor uw organisatie bieden.
Kortom, biedt u oplossingen voor de werknemer met een BAB, dan zult u merken dat uw organisatie beter zal gaan draaien.
Re-integratiewerk voor een werkgever komt voor ons vooral neer op het vertalen van de signalen van gevoelige medewerkers binnen de organisatie naar oplossingen en doelgerichtere bedrijfsvoering. Dat is het logische gevolg van het weer in de eigen kracht zetten van uw werknemer.

Wilt u meer weten over de inloopdesk, coaching of voorlichting? Neem contact op via onderstaand formulier: