Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
De Gaarde 51 2542 CB Den Haag

Reïntegratie vanuit ervaringsdeskundigheid

De ervaringsdeskundigen van Stichting BAB bieden handvatten aan mensen met een Buitengewoon Actief Brein, om hun draai te vinden in het leven en duurzaam te reïntegreren in de maatschappij en op de werkvloer.
Stichting BAB coacht mensen met een BAB om te kunnen zijn wie ze willen zijn en begeleidt mensen bij hun maatschappelijk herstel, met reïntegratie en participatie. Daarin biedt zij maatwerktrajecten aan op het gebied van werk, herstel en sociale inclusie.

De coaches van Stichting BAB kunnen optimale ondersteuning bieden omdat zij ooit dezelfde weg hebben bewandeld en de valkuilen en mogelijkheden zelf hebben leren beheersen en benutten. Wij bieden maatwerktrajecten aan om deze mensen duurzaam te helpen reïntegreren in een passende werkomgeving. 

We werken daarin samen met het UWV, gemeentes, werkgevers.

Met de cliënt gaan we op zoek naar persoonlijke kernkwaliteiten en hoe die zinvol ingezet kunnen worden. Dan zien we de klant duurzaam reïntegreren, zowel maatschappelijk als op de werkvloer.

Wij zijn landelijk actief en bieden in overleg met u maatwerktrajecten aan, in lengte en inhoud variabel.

Kijk voor de volgende verschillende trajecten:

Werkfit trajecten

Modulaire reïntegratietrajecten

Praktijk Assessment

Heb je belangstelling om een klant door te verwijzen naar Stichting BAB, neem contact op met projectleider Margriet Pakvis- van As

E-mail: margriet.pakvis@stichting-bab.nl  Telefoonnummer: 06 36 159 154


UWV


Gemeente Den HaagGemeente Den Haag


Gemeente Westland 
 
 
 
Opbellen
E-mail