Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
De Gaarde 51 2542 CB Den Haag

Praktijk Assessment

We voeren het Praktijk Assessment uit in drie verschillende onderdelen:

1. De klant zoekt, eventueel met onze ondersteuning, een passende vrijwilligersbaan. Dat kan ook binnen onze stichting. Vervolgens monitoren we bij (verschillende) werksituaties, waarbij we in kaart brengen wat de klant wel of niet kan, waar deze tegenaan loopt en wat de klant nodig heeft om werkfit te worden.

2. Invullen van een digitale vragenlijst (VitaliteitQuotiënt) door de klant, waarna een serie persoonlijke gesprekken volgt om in kaart te brengen wat de stand van zaken is op alle levensgebieden. Daarbij wordt duidelijk:

- welke externe factoren er zijn, die beschikbaarheid voor werk belemmeren

- welke hulp is er ingeschakeld en/of nog nodig  is om deze belemmerende externe factoren op te lossen?

- hoelang gaat het duren voordat deze belemmeringen zijn opgelost?

3. In een serie gesprekken wordt op een rijtje gezet welke re-integratieactiviteiten er nodig zijn, passend bij de conclusies van het praktijk assessment en eventuele externe trajecten. We maken een zo nauwkeurig mogelijke schatting hoeveel uren er voor de re-integratieactiviteiten nodig zijn en welke doorlooptijd er nodig is, wederom in overeenstemming met het oplossen van de belemmerende externe factoren.

We hebben als specialiteit de klant met psychische klachten. De meerwaarde van de uitvoering van onze praktijk assessment, is dat deze wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen, die inzicht hebben in herstel van psychische klachten, maar ook in wat er op alle andere levensgebieden bij komt kijken om weer in staat te zijn om aan het werk te gaan.

Verschillende soorten vrijwilligerswerk bij onze stichting: administratief werk, communicatie via sociale media, receptie, gastvrouw en gastheer, feiten checken en wetenschappelijke informatieverwerking voor ons instituut, co-begeleiding herstelgroepen, bemensen van de Open Info Desk (spreekuur van GGZ ervaringsdeskundigen), voorlichtingsactiviteiten (assisteren bij workshops, lezingen en lotgenotencontact) en meewerken aan sociaal-maatschappelijke projecten.

In de eindrapportage verantwoorden wij ons over de uitvoering van het assessment, de verkregen inzichten op het gebied van belemmerende factoren richting werk en mogelijke vervolgdienstverlening. Op nauwkeurige en transparante wijze beschrijven we hoe het resultaat is behaald, of wat de redenen zijn dat dit niet (tijdig) is behaald.

Voor het Praktijk Assessment monitoren we bij vrijwilligerswerk, gebruiken we NLP technieken voor een soepele communicatie en de VitaliteitQuotiënt van Vitaliteit Groep Nederland. De vragenlijst van de VitaliteitQuotiënt wordt digitaal afgenomen en vervolgens wordt in vraaggesprekken op basis van NLP dieper op de antwoorden ingegaan. We krijgen samen met de klant helder inzicht in de samenhang van belemmerende factoren als bijvoorbeeld familieomstandigheden, sociale problemen, lichamelijke klachten, psychische klachten, medicatiegebruik, financiële problemen en juridische problemen. We formuleren tevens een advies voor een zo accuraat mogelijke oplossing van deze belemmeringen.

Het advies dat we formuleren, is speciaal voor de klant. Hierin verwoorden we niet alleen waaraan gewerkt moet worden, maar ook waarmee gewerkt kan worden: de eigenschappen die de klant heeft die hij/zij kan gebruiken om diens leven (weer) op te pakken. Dit is conform onze eigen methodiek, die uitgaat van de kracht van mensen.

Heb je belangstelling om een klant door te verwijzen naar Stichting BAB, neem contact op met projectleider Margriet Pakvis- van As

E-mail: margriet.pakvis@stichting-bab.nl 

Telefoonnummer: 06 36 159 154

 
 
 
 
Opbellen
E-mail