Over ons, de Stichting

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen zet zich in voor erkenning van de eigenschappen van mensen in het Autisme Spectrum en met ADHD zodat zij daar juist op een positieve manier gebruik van kunnen maken in hun leven.

Wij vinden dat (GGZ) diagnoses thuis horen in de gezondheidszorg op dossiers en behandelplannen. Wij spreken over een buitengewoon actief brein. Dit is neutraal en bedoeld om duidelijkheid te geven in sociaal contact, op school en op het werk over wie wij zijn.

Wij mensen met een BAB beleven de wereld anders, voelen en denken associatief en hechten meer belang aan persoonlijke waarden. Wij zijn doelgerichter en hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn de jagers die leven tussen de grazers. Dit komt omdat wij hyperalert zijn. We hebben een andere beleving van tijd en willen onze energie inzetten voor dat wat ons hart raakt. Wanneer onze persoonlijke doelen ondergesneeuwd worden door tegenstrijdige maatschappelijke verplichtingen en opvattingen, kunnen wij ons niet goed focussen. Stress, verveling en mentale en lichamelijke klachten zijn het gevolg.

Wij hebben zelf een BAB, organiseren lotgenotencontact en begeleiden vrijwilligers die herstellen van psychische klachten, onder andere bij het organiseren van maatschappelijke projecten.

Daarnaast geven we voorlichting over de unieke eigenschappen van mensen met een BAB en hoe ieder zijn persoonlijke eigenschappen kan ontdekken inzetten op een gezonde, evenwichtige manier.

Over ons, de mensen

Het Team van Stichting BAB

Bestuur
(Aftredend)Voorzitter: K.H. van de Wetering (1943) woont in Wateringen. Nico heeft gewerkt voor vakbond CNV en heeft sinds de oprichting op 11 november de positie van voorzitter voor Stichting BAB. Hij is daarnaast dichter, schrijver en columnist voor het blad Westland Toen.

Secretaris: I.M. van de Vooren (1961) woont in Den Haag en is bij de oprichting van Stichting BAB aangesteld als secretaris. Inge zet zich in voor cliëntenbelangen in Den Haag en heeft ervaring (als betrokkene) met ADHD en ASS.

(Interim) PenningmeesterM. Pakvis- van As (1966) woont in 's-Gravenzande en is oprichter van Stichting BAB. Margriet is aangesteld als penningmeester voor de stichting bij de oprichting op 11 november 2016. Zij heeft ervaring als belangenbehartiger voor GGZ cliënten en schrijft blogs voor ADHD vrouw. Samen met haar man Peter J. Pakvis heeft zij de visie van Stichting BAB ontwikkeld, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid en verwoord in het boek Buitengewoon Actieve Breinen, uitgegeven op 12 april 2017.

Alle bestuursfuncties worden op vrijwillige basis vervuld. Er worden geen vergoedingen uitgekeerd voor bestuurswerkzaamheden. Elke bestuurder zet zich minimaal een uur per week in voor diens taken.

De penningmeester is (vrijwillig) meewerkend bestuurder. Deze houdt mede toezicht op het verloop van werkzaamheden en behalen van de doelstellingen. De penningmeester bewaakt de financiële zaken en informeert bestuur en medewerkers over de financiële stand van zaken en hoe deze kunnen worden ingezet om de doelstellingen te bereiken. Voor deze hebben wij een nieuwe kandidaat gevonden die voor het derde kwartaal van 2018 de taken van M. Pakvis- van As overneemt.

De secretaris heeft inzicht in de bankrekening, controleert direct financiële handelingen van de penningmeester en houdt mede de voorzitter op de hoogte. De secretaris organiseert de bestuursvergaderingen (minimaal een keer per jaar) en verspreidt de notulen en actielijst onder de andere bestuursleden.

De voorzitter houdt toezicht over het correct uitvoeren van bestuurstaken en leidt minimaal een keer per jaar een bestuursvergadering.

Verzorging van jaarlijkse boekhouding is in handen van Administratiekantoor Admyra uit Den Haag.

Management
(Vrijwillig) directeur: P.J. Pakvis (1959) woont in 's-Gravenzande. Peter bewaakt het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting, houdt overzicht over het geheel van de werkzaamheden, coördineert deze en rapporteert aan het bestuur. Als hoofd- projectcoördinator neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen t.b.v. rapportage van de werkzaamheden.

Buitengewoon actief secretariaat medewerker: R. van Eijk komt uit Den Haag en is naast onderzoeksmedewerker en trajectcontroleur ook onze officemanager. Onderhoudt de kennisbank van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen. Controleert onze werkzaamheden en contacten op o.a. integriteit en algemene beleidsnormen.

Alle managementfuncties worden voorlopig op vrijwillige basis vervuld 


Opbellen
E-mail