We hebben dringend een financiële buffer nodig!!

We willen jouw hulp inroepen voor het volgende: 

Per 1 januari 2019 zijn we gestart met reïntegratiewerkzaamheden. De eerste cliënten zijn binnengekomen. Zij hebben begeleiding van onze professionals nodig om te re-integreren en het UWV betaald ons hiervoor, maar...

We hebben een financiële buffer nodig

 

Het UWV betaalt de eerste helft bij aanvang van de werkzaamheden en de tweede helft na afloop. Gemiddeld duurt een re-integratietraject 12 maanden. De helft van de kosten moeten we dus een jaar lang voorschieten, maar we zijn een stichting zonder winstoogmerk en hebben deze buffer niet. 

We schatten in dat we het eerste jaar, voordat het UWV voor de eerste trajecten het restant gaat betalen, 40 trajecten opstarten. Om alle begeleiding te kunnen betalen, hebben we voor de eerste 40 trajecten ongeveer € 20.000 nodig. 

Voor de buffer hebben we Qredits benaderd en deze vraagt aan ons iemand die voor dat bedrag garant kan staan. Niemand in onze omgeving is echter geschikt en bereid om garant te staan voor zo’n hoog bedrag. 

Daarom rekenen we op de kracht van de massa. Wat kun jij doen?

  • Lening

Alles wat we van een ander lenen, hoeven we niet meer aan Qredits te vragen. Jij kunt ons een lening voor een jaar verstrekken tegen een rente van 6%.                              

Je leent ons bijvoorbeeld € 50, en na exact een jaar krijg je het bedrag + 6% rente = € 53 terug. 

  • Garantstelling

Wil je voor ons garant staan? Dat wil zeggen, dat we een toegezegd bedrag van jou krijgen op het moment dat niet aan onze terugbetalingsverplichting kunnen voldoen?

Als 400 mensen garant staan voor € 50 euro, hebben we ook garantie dat we aan Qredits de lening van € 20.000 kunnen terugbetalen. 

In verband met de administratieve afwikkeling, vragen we minimaal € 50 als lening of garantstelling. 

Een donatie is altijd welkom, maar niet geschikt voor dit doel. We krijgen namelijk uiteindelijk wel het bedrag betaald door het UWV. Anders zouden we winst maken en dat is niet de bedoeling. 

Wil je ons hiermee helpen? Vul dan onderstaand formulier in. 

Opbellen
E-mail