Doneren

Heel hartelijk dank namens alle mensen met een GGZ achtergrond waar wij ons voor inzetten!

Om onze doelen te bereiken:
erkenning voor de eigenschappen en talenten van mensen met een buitengewoon actief brein op school, op het werk en gewoon in het dagelijks leven

door middel van:
voorlichting, folders, uitgave van het BAB boek, ons Open Inloop Spreekuur en maatschappelijke projecten, georganiseerd door vrijwilligers

zijn wij afhankelijk van jouw steun en vertrouwen!

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie zie de pagina: Stichting BAB

Donaties en de opbrengst van het boek Buitengewoon Actieve Breinen en andere artikelen worden geheel ingezet voor het behalen van de doelstellingen van Stichting BAB.

Het is ook mogelijk om te doneren met gebruik van iDEAL via:
Hier kun je een bedrag van € 3 tot € 1.000 doneren.

Wil je een ander bedrag doneren? Maak het bedrag over op ons SNS bankrekeningnummer:

NL40 SNSB 0945 4350 61

t.n.v. Stichting Buitengewoon Actieve Breinen te Den Haag
o.v.v. donatie

Schenking

Met een periodieke schenking heeft u direct fiscaal voordeel
Wanneer je giften aftrekt voor de Inkomstenbelasting, zul je merken dat daarvoor een drempel en een maximum geldt. Om jouw giften volledig aftrekbaar te maken kun je zelf eenvoudig een schenkingsovereenkomst aangaan met het goede doel van jouw keuze.   

Hoe werkt het?
Een periodieke schenking betekent dat je gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag en jij bepaalt zelf op welke manier je het bedrag overmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overboeking of een automatische incasso.  

Wat is mijn voordeel?
Stel je geeft aan drie goede doelen ieder jaar € 300, dat is totaal € 900. Bij een drempelinkomen van € 40.000 is 1%, dus € 400, niet aftrekbaar. Jouw belastingvoordeel is dan 42% van € 500 = € 210. Indien je een schenkingsovereenkomst aangaat met deze drie goede doelen is jouw belastingvoordeel 42% van € 900 = € 378. Een extra voordeel van maar liefst € 168!   

Meerdere doelen steunen
Het is niet mogelijk om meerdere goede doelen op te nemen in één overeenkomst. Je zult met ieder goed doel een aparte overeenkomst moeten aangaan om maximaal fiscaal voordeel te realiseren.   

Aanvragen
Bel 06 54216083 of download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier in tweevoud naar: Stichting Buitengewoon Actieve Breinen, Loosduinse Hoofdstraat 563, 2552 AE  Den Haag. Daarna ontvang je van ons een getekend afschrift retour voor jouw eigen administratie.  

Waar vind ik meer informatie over deze manier van schenken?
Kijk op de website van de Belastingdienst. Of download: Aanvraagformulier Periodieke gift in geld   

Giftenaftrek voor bedrijven
Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.   

Het vastleggen van een periodieke schenking in een overeenkomst is voor bedrijven niet van toepassing.

Sponsoring

Camper:
Wij willen graag gebruik maken van een camper, liefst zo duurzaam mogelijk, waar minstens 6 mensen in kunnen zitten. Deze camper willen wij inzetten om door het hele land te reizen voor mobiele Open Inloop Spreekuren en lezingen.
Op de camper komt de naam van de sponsor te staan en uiteraard vermelden wij deze op onze website. Welke leverancier wil onze sponsor zijn?

Twee brommobielen:

  • Voor Jennifer Spitsbaard van Project Bas zoeken wij een brommobiel met een flinke laadruimte waar twee hondenbenches in kunnen. Zij wil deze gebruiken om de deelnemers aan haar project en hun honden te bezoeken, begeleiden en meenemen naar activiteiten. Zij wil de brommobiel minstens een jaar gebruiken vanaf september 2017. 
  • Ook voor onze collega Daniëlle Kick zoeken we een een brommobiel voor minstens een jaar, zodat zij zich makkelijk door de regio Den Haag kan voortbewegen om overal in Open Inloop Spreekuren te houden op scholen, in buurthuizen en bibliotheken.

Op de brommobielen en de website wordt de sponsor genoemd.

Printer:
We hebben dringend een nieuwe printer nodig waarmee we ook op A3 formaat kunnen printen. Welke leverancier wil ons sponsoren? Uiteraard noemen we de sponsor op onze website en zetten een vermelding op ons drukwerk.

Voor sponsoring, neem contact op via ons contactformulier