Crowdfundingsactie op 1%Club.

  • Wat gaat er gebeuren?

Per 1 januari 2019 gaat Stichting Buitengewoon Actieve Breinen verhuizen naar een nieuwe locatie. Op De Gaarde 51 in Den Haag zetten wij onze werkzaamheden voort, het begeleiden van mensen met een psychische achtergrond (ADHD/ASS) bij de participatie in de maatschappij. 

  • Waarom?

De hoofdzaak is dat we met deze nieuwe locatie een vast adres hebben. We starten op deze locatie met ons project BABLab, waarbij we o.a. mensen met een WAJONG uitkering en een diagnose ADHD/ASS samen met het UWV Werkfit gaan maken. Om hier professioneel aan de slag te gaan, hebben we ook een professionele uitstraling en secretariaat nodig. Let wel, mensen met een diagnose ADHD/ASS gaan mensen met eveneens een diagnose helpen bij hun inclusie in de samenleving. Mensen uit de doelgroep helpen elkaar op weg naar een zinvol leven en een baan.

  • Hoe?

Ook is het goed om te weten dat we tot nu toe gemeubileerde werkplekken hebben gehuurd en straks voor ons eigen meubilair moeten zorgen. Voor een belangrijk onderdeel van het BABLab, de Zelfhulp Bibliotheek kunnen we middels een zeer welkome donatie van het Kansfonds een deel van de aan te schaffen (kantoor)meubels bekostigen. We hebben een offerte voor mooi en goed gebruikt (duurzaam!) overig kantoormeubilair (1*).

Met het verhuizen heb je altijd te maken met grote kosten, zoals het huren van een bus, dubbele huur van oude en nieuwe locaties, een verfje en een behangetje, een lamp hier en daar.

  • Waarmee?

Als jullie ons financieel te steunen maken jullie het Stichting BAB in ieder geval mogelijk om de spullen (1*) aan te schaffen en veilig te vervoeren (2*).

Zakelijk is een donatie interessant omdat we een ANBI status hebben. Informeer hierover bij je boekhouder.

  • Maar ook met..

(1*) Heeft u eventueel bureaus en stoelen (met ARBO keur) over, of weet u waar deze als donatie te verkrijgen zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag.

(2*) Heeft u een flinke bus (B rijbewijs) die u ter beschikking wilt stellen in de laatste week (27&28 dec.) van 2018? Ook dat horen wij graag. In beide gevallen zullen wij u, desgewenst, met naam en toenaam ruim bedanken op Sociale Media en bent u van harte welkom om medio 2019 het resultaat te komen bezichtigen.

Alvast bedankt namens de (vrijwillige) medewerkers van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen.


Schenking

Met een periodieke schenking heeft u direct fiscaal voordeel
Wanneer je giften aftrekt voor de Inkomstenbelasting, zul je merken dat daarvoor een drempel en een maximum geldt. Om jouw giften volledig aftrekbaar te maken kun je zelf eenvoudig een schenkingsovereenkomst aangaan met het goede doel van jouw keuze.   

Hoe werkt het?
Een periodieke schenking betekent dat je gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag en jij bepaalt zelf op welke manier je het bedrag overmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overboeking of een automatische incasso.  

Wat is mijn voordeel?
Stel je geeft aan drie goede doelen ieder jaar € 300, dat is totaal € 900. Bij een drempelinkomen van € 40.000 is 1%, dus € 400, niet aftrekbaar. Jouw belastingvoordeel is dan 42% van € 500 = € 210. Indien je een schenkingsovereenkomst aangaat met deze drie goede doelen is jouw belastingvoordeel 42% van € 900 = € 378. Een extra voordeel van maar liefst € 168!   

Meerdere doelen steunen
Het is niet mogelijk om meerdere goede doelen op te nemen in één overeenkomst. Je zult met ieder goed doel een aparte overeenkomst moeten aangaan om maximaal fiscaal voordeel te realiseren.   

Aanvragen
Bel 06 54216083 of download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier in tweevoud naar: Stichting Buitengewoon Actieve Breinen, Loosduinse Hoofdstraat 563, 2552 AE  Den Haag. Daarna ontvang je van ons een getekend afschrift retour voor jouw eigen administratie.  

Waar vind ik meer informatie over deze manier van schenken?
Kijk op de website van de Belastingdienst. Of download: Aanvraagformulier Periodieke gift in geld   

Giftenaftrek voor bedrijven
Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.   

Het vastleggen van een periodieke schenking in een overeenkomst is voor bedrijven niet van toepassing.