Locatie De Gaarde 51

De Gaarde 51 is de locatie van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen, die haar kantoor optimaal wil inzetten. 

Zij stelt haar kantoor en vergaderruimte ter beschikking tegen een vooraf te bespreken tarief en te bepalen voorwaarden. De maximale capaciteit is 30 mensen, excl. eventuele cursusleiders. 

Er is WiFi, beperkte toegang voor minder-validen, een pantry met koffie/thee faciliteiten. Ook het gebruik van een beamer hoort bij het arrangement. 


Voor eventuele catering moet wel zelf gezorgd worden, wij laten onze boodschappen door Jumbo bezorgen. De activiteiten die hier door andere partijen dan Stichting BAB worden georganiseerd, worden wel getoetst op integriteit en of zij passen in de missie en visie van Stichting BAB.

De activiteiten moeten altijd sociaal-maatschappelijk van aard zijn en passen in de wettelijke kaders en algemene fatsoensnormen. Uitingen van enige vorm van discriminatie of maatschappelijke ontwrichting dan ook, zijn niet toegestaan. Stichting BAB behoud zich het recht om hierbij onmiddellijk gerechtelijke stappen te ondernemen, zelfs zonder enige waarschuwing vooraf. Ook zal er rekening mee gehouden worden dat de locatie zich in een woonwijk bevindt, er dus geen geluidsoverlast binnen en buiten toegestaan wordt.

De Gaarde 51 is per OV te bereiken met HTM Buzz 21, halte Drapeniersgaarde ( 4 minuten lopen) en HTM tramlijn 9, halte Wolweversgaarde ( 5 minuten lopen).

Met de auto neem je vanuit Rotterdam /Amsterdam A4 de afslag 12 Den Haag-Zuid en blijf je de N211 volgen, tot de kruising N464/S105. Ga dan rechtsaf de S105/Erasmusweg op. Ga dan op de tweede kruising links (Vrederustlaan) en neem de tweede kruising rechts De Gaarde. Als je het plantsoen links van je houdt, is het aan de linkerkant de eerste winkelgalerij, op de hoek Zwaardvegersgaarde.

De Gaarde 51 is, zoals gezegd, de locatie van Stichting BAB, die haar kantoor optimaal wil inzetten. De tariefvorming moet kostendekkend zijn en is op non-profit basis.

Hoofdvoorwaarde is dat er geen grootschalige commerciële activiteiten tijdens de te organiseren activiteit plaatsvinden, daar dit in strijd is met plaatselijke gemeentelijke voorwaarden. 

In de eerste instantie wordt de locatie en het gebruik ervan aan het bestaande, professionele netwerk van Stichting BAB ter beschikking gesteld. Hierbij valt te denken aan activiteiten van/of die in opdracht Stichting BAB, door gecontracteerden en/of werknemers van Stichting BAB worden georganiseerd.


Heb je interesse om jouw activiteit op onze locatie te organiseren en ben je nieuwsgierig naar hoe het allemaal in het echt uit ziet? Bel met 06 - 36 159 154

Of mail dan naar project.administratie@stichting-bab.nl 


Opbellen
E-mail