Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
voorlichting  reïntegratie begeleiding

Zingeving en er toe doen: dat spreekt de meesten van ons toch aan?

Bij Stichting Buitengewoon Actieve Breinen noemen we het brein met chronische psychische klachten als ADHD, autisme/ASS en stemmingsstoornissen, maar ook met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit, een Buitengewoon Actief Brein (BAB). Mensen met een BAB nemen hun omgeving op een andere manier waar, voelen zich anders en denken anders. 

De kracht van de stichting zijn de mensen die er werken, die de valkuilen en de succesroutes van het hebben van een BAB kennen omdat zij die routes zelf bewandeld hebben. Vanuit ervaringsdeskundigheid biedt Stichting BAB handvatten aan mensen met een Buitengewoon Actief Brein.

Wij begeleiden je om jouw draai weer te vinden op de voor jou belangrijke levensgebieden.


Stichting Buitengewoon Actieve Breinen

Stichting BAB coacht mensen met een BAB om te kunnen zijn wie ze willen zijn en begeleidt mensen bij hun maatschappelijk herstel, met reïntegratie en participatie.
Daarin bieden wij maatwerktrajecten aan op het gebied van werk, herstel en sociale inclusie. 

Wat is een mens met een Buitengewoon Actief Brein (BAB), als dat wat erin zit er niet uit komt?

Stichting BAB zet zich in voor erkenning van de kwaliteiten van mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS) en/of ADD en ADHD.
Grenzeloos zijn de mogelijkheden als die eigenschappen ten positieve ingezet kunnen worden voor een zinvol (zakelijk- en privé-) leven.

Het fundament van Stichting BAB zijn mensen met een BAB.
Met kennis van de route tot herstel helpt Stichting BAB mensen bij hun maatschappelijk herstel.
De tools die worden aangereikt zijn blijvend. Die neemt de cliënt mee voor in zijn eigen gereedschapskist. 

(Client) Samen ontdekken wat werkt voor jou

 Wij personen met een BAB belanden, doordat ons brein anders werkt, geregeld in situaties waarin wij bijvoorbeeld het overzicht kwijtraken of in conflicten terechtkomen, thuis en op ons werk. Stichting BAB biedt maatwerktrajecten aan om jou duurzaam te helpen je leven weer op te pakken, zowel in je werk- als in je leefomgeving.

Stel je eens voor dat jouw brein een gave is. Laten we samen ontdekken hoe we jouw unieke skills in jouw voordeel in kunnen zetten. Mensen met een BAB zijn op hun best wanneer hun werkzaamheden bijdragen aan een levensdoel, zodat hun verlangen naar zingeving wordt vervuld.

Het niet zinvol mogen of kunnen inzetten van individuele kernkwaliteiten is een voedingsbodem voor stress, wat zich uit in: problemen met planning en structuur, een laag gevoel voor eigenwaarde, angst, spierspanning, slaapproblemen, piekeren en uitputting.
Wij worden daardoor makkelijk slachtoffer voor onder andere depressie, burn-out en/of conflicten.

Wanneer we samen op zoek gaan naar jouw persoonlijke kernkwaliteiten en hoe die zinvol ingezet kunnen worden, dan kan je herstellen, zowel maatschappelijk als op de werkvloer. Hoe mooi zou het zijn om jouw Buitengewoon Actieve Brein in te kunnen zetten als een gave?
Wat kan jij doen om een stapje dichter bij ‘hoe jij het hebben wilt’ te komen?

We ontmoeten je graag. 


(Reïntegratie-UWV/ gemeentes/ werkgevers)Reïntegratie vanuit ervaringsdeskundigheid

De ervaringsdeskundigen van Stichting BAB bieden handvatten aan mensen met een Buitengewoon Actief Brein, om hun draai te vinden in het leven en duurzaam te reïntegreren in de maatschappij en op de werkvloer.
Stichting BAB coacht mensen met een BAB om te kunnen zijn wie ze willen zijn en begeleidt mensen bij hun maatschappelijk herstel, met reïntegratie en participatie. Daarin biedt zij maatwerktrajecten aan op het gebied van werk, herstel en sociale inclusie.

De coaches van Stichting BAB kunnen optimale ondersteuning bieden omdat zij ooit dezelfde weg hebben bewandeld en de valkuilen en mogelijkheden zelf hebben leren beheersen en benutten. Wij bieden maatwerktrajecten aan om deze mensen duurzaam te helpen reïntegreren in een passende werkomgeving. 

We werken daarin samen met het UWV, gemeentes, werkgevers.

Met de cliënt gaan we op zoek naar persoonlijke kernkwaliteiten en hoe die zinvol ingezet kunnen worden. Dan zien we de klant duurzaam reïntegreren, zowel maatschappelijk als op de werkvloer.

Wij bieden in overleg met u maatwerktrajecten aan, in lengte en inhoud variabel.

We ontmoeten u graag om in gesprek te treden over de mogelijkheden. 


 
 
 
 
Opbellen
E-mail