Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
De Gaarde 51 2542 CB Den Haag

Update Stichting Buitengewoon Actieve Breinen na de coronacrisis

Het gaat ietwat beter met de instroom van klanten bij Stichting Buitengewoon Actieve Breinen. Zoals bekend hebben we door de coronacrisis zwaar averij opgelopen, maar varen we nog. We krijgen nog steeds klanten doorverwezen vanuit het UWV en er zijn de nodige Open Info Desk gesprekken geweest. 

Op dit moment sluiten we een bemiddeling gesprek tussen een werknemer en zijn werkgever af en zetten we dit door naar een Jobcoaching. Onze denktank is druk bezig om nog voor de zomervakantie een reeks lezingen en workshops op de agenda te zetten. 

We gaan onder andere zaken als "Solliciteren met een BAB" en "Communicatie en omgaan met instanties" behandelen, dus hou deze pagina in de gaten.

Om de financiële problemen die door de coronacrisis op een passende wijze het hoofd te kunnen bieden, is er besloten om met de reïntegratie- werkzaamheden voor o.a. het UWV te stoppen. Om organisatorische redenen gaan deze zeer specifieke coaching werkzaamheden voortgezet worden door Pakvis & van As BV.

Pakvis & van As BV is een besloten vennootschap wat door de oprichters is opgezet en wordt gezien als een logische en professionele voortzetting van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen. Onlangs heeft Pakvis & van As BV de gunning van het UWV voor re-integratie en participatie werkzaamheden gekregen. De reeds lopende trajecten zullen nog wel onder de verantwoording van Stichting BAB worden uitgevoerd, maar vanaf 1 maart zullen deze onder de naam van Pakvis & van As BV worden uitgevoerd.

Wat uiteraard niet veranderd is de motivatie en inzet die er bij Stichting BAB altijd was, te weten Advies, Voorlichting en Coaching, allemaal vanuit ervaringsdeskundigheid. Met dezelfde motivatie is ook Pakvis & van As BV opgezet.

Pakvis & van As BV

Voor alle volledigheid merken we nog wel op dat wij niet verhuizen, we blijven gevestigd op het oude adres: De Gaarde 51 2542 CB Den HaagTot slot wil ik het nog even duidelijk maken dat we elke week van maandag tot en met donderdag van 10.00 t/m 17.00 geopend en bereikbaar zijn. Vrijdag zijn we gesloten.

 

 


Jouw leven opbouwen

ADHD - ASS - hoogbegaafd - burn-out - stemmingsproblemen

 

Stichting BAB is een maatschappelijke organisatie voor mensen met GGZ diagnoses, opgezet door mensen met GGZ diagnoses. We zijn zelf persoonlijk en maatschappelijk hersteld en bouwen nu voor onze doelgroep een brug tussen GGZ zorg en weer meedoen in de maatschappij. We geven voorlichting over mensen met buitengewoon actieve breinen en begeleiden bij maatschappelijk herstel, met reïntegratie en participatie. We organiseren activiteiten op het gebied van herstel, sociale inclusie en werk. 

Dat wat er bij jou inzit, eruit laten komen, dat kan met gebruik van jouw Buitengewoon Actieve Brein (BAB). Stichting BAB zet zich in voor erkenning van de kwaliteiten van mensen met een Autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD/ ADD, hoogbegaafdheid en stemmingsproblemen. Grenzeloos zijn de mogelijkheden als die eigenschappen positief ingezet kunnen worden voor een zinvol leven, zowel persoonlijk als op school en op het werk. 

Het fundament van Stichting BAB zijn mensen met een BAB. Met ervaringskennis helpt Stichting BAB mensen bij hun maatschappelijk herstel.
De tools die worden aangereikt zijn blijvend. Die neemt elke bezoeker/ cliënt mee voor in zijn eigen gereedschapskist.

 

Onze werkwijze en motivatie hebben wij vastgelegd in een boek. 

Lees hier hoe en waar je dit boek kunt kopen. 

Met de aanschaf geef je jezelf een kijkje in de keuken van onze Stichting en ondersteun je ons financieel.


 
 
 
 
Opbellen
E-mail